Najczęściej zadawane pytania

Przed podjęciem decyzji o odesłaniu urządzenia do serwisu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi, poradami zawartymi w tej rubryce oraz warunkami gwarancji. W razie wątpliwości prosimy kierować pytania pod adres mailowy: serwis@eura-tech.eu

WIDEODOMOFONY


Wideodomofony > Bezprzewodowe > Wideodomofony IP WiFi

IVP-01C7 Lupus, IVP-02C7 LutraJak ustawić automatyczny zapis obrazu po naciśnięciu przycisku wywołania?


W celu ustawienia automatycznego zapisu obrazu i wysłania go np. na zdefiniowany adres e-mail, po naciśnięciu przycisku wywołania wideodomofonu IP WiFi należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

 • Uruchomić przeglądarkę Internet Explorer.
 • Zainstalować i zezwolić na działanie wtyczki ActiveX.
 • W pasek adresu wpisać adres IP wideodomofonu.
 • Zalogować się do interfejsu obsługi urządzenia (ustawienia fabryczne - login: admin, hasło: 1234).
 • Otworzyć zakładkę Config, a następnie Network Settings.
 • Otworzyć zakładkę Email i postępować z zgodnie z instrukcją z poniższej ilustracji.
 1. Adres e-mail, na który wideodomofon IP WiFi wyśle zapisane zdjęcie.
 2. Weryfikacja wysłania wiadomości.
 3. Adres e-mail, z którego zostanie nadana wiadomość.
 4. Hasło do konta e-mail nadawcy.
 5. Adres serwera SMTP wysyłającego powiadomienia.
 6. Tytuł wiadomości e-mail.
 7. Port dla protokołu SMTP (domyślny: 25).
 8. Opcja szyfrowania przesyłanej wiadomości.

Uwaga! Wypełnienie pól z punktów 6. i 8. jest opcjonalne, natomiast uzupełnienie pozostałych jest konieczne do poprawnego funkcjonowania. W polach 1. i 3. możemy podać ten sam adres e-mail.

Po wprowadzeniu powyższych ustawień, należy potwierdzić operację klikacjąc przycisk Save

Jak skonfigurować paramtery zapisywanego obrazu?


 • Uruchomić przeglądarkę Internet Explorer.
 • Zainstalować i zezwolić na działanie wtyczki ActiveX.
 • W pasek adresu wpisać adres IP wideodomofonu.
 • Zalogować się do interfejsu obsługi urządzenia (ustawienia fabryczne - login: admin, hasło: 1234).
 • Otworzyć zakładkę Config, a następnie Alarm Settings i postępować z zgodnie z instrukcją z poniższej ilustracji.

 1. Aktywacja mechanizmu.
 2. Zakres czasowy funkcjonowania mechanizmu.
 3. Snapshot, czyli zapis klatki. Dalej w wierszu znajduje się liczba klatek do wykonania, odstęp czasowy między wykonywanami zrzutami oraz opcja wysłania wykonanego zdjęcia na adres e-mail lub serwer FTP z plikami. Czas neleży podać w sekundach lub w formie dziesiętnej wraz z kropką.
 4. Włączenie/wyłączenie dźwięku wywołania kasety wideodomofonu IP WiFi po naciśnięciu przycisku.
 5. Po wprowadzeniu powyższych ustawień, należy potwierdzić operację klikacjąc przycisk Save

Wiadomości e-mail, którą będziemy otrzymywać zawierać będzie informację z datą i czasem nanieisonym na zdjęcia.

Wideodomofony > Przewodowe > 2- żyłowe, 4-żyłowe, 6-żyłowe

Wszystkie wideodomofony przewodowe


Dlaczego nie świeci się dioda LED informująca o zasilaniu zestawu?

 • Należy sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do sieci,
 • Nalezy sprawdzić, czy jest napięcie w gniazdku, podłączając na próbę inne urządzenie.

Dlaczego nie wyświetla się obraz na ekranie monitora?

 • nalezy sprawdzić, czy została zachowana prawidłowa kolejność podłączenia poszczególnych przewodów pomiędzy monitorem a kasetą zewnętrzną. Poszczególne przewody łączące monitor z kasetą zewnętrzną muszą być połączone zgodnie ze schematem połączeniowym zamieszczonym w instrukcji obsługi urządzenia.

Dlaczego obraz na ekranie monitora jest bardzo jasny?

 • Należy sprawdzić, czy na oko modułu kamery nie padają bezpośrednio promienie światła (np. słońce, reflektory, oświetlenie uliczne), w tym przypadku konieczna będzie zmiana położenia kasety zewnętrznej lub zastosowanie odpowiednio większego daszka,
 • Należy sprawdzić, czy regulacja jasności wyświetlanego na ekranie monitora obrazu nie jest ustawiona na maksymalną wartość - dokonaj niezbędnej regulacji.

Dlaczego podczas prowadzenia rozmowy lub używania funkcji podglądu na ekranie monitora pojawiają się przypadkowe zakłócenia?

 • Należy wykluczyć możliwość oddziaływania na zestaw silnych pól elektromagnetycznych, które mogą generować np. przewody, kable energetyczne czy telekomunikacyjne.

Dlaczego obraz na monitorze jest "zamglony" lub niewyraźny?

 • Należy sprawdzić, czy folia zabezpieczająca została usunięta z osłony modułu kamery,
 • Należy sprawdzić, czy odpowiednio ustawiono regulacje jasności i koloru wyświetlanego obrazu na ekranie monitora - dokonaj niezbędnej regulacji,
 • Należy sprawdzić, czy zewnętrzna osłona modułu kamery nie jest zabrudzona. W razie konieczności należy ją wyczyścić, postępując zgodnie z zaleceniami punktu, dotyczącego konserwacji i czyszczenia zestawu,
 • w wyniku zmian temperatury zewnętrznej na module kamery może osadzać się rosa, a w okresie zimowym obudowa może ulegać oszronieniu. W wypadku wody można ją usunąć poprzez wytarcie miękką szmatką, podobnie można usunąć szron używając ogrzanej szmatki,
 • Nigdy nie należy używać przedmiotów mogących porysować plastikową osłonę modułu kamery.

Dlaczego przy niedostatecznym oświetleniu, obraz na monitorze jest mniej wyraźny i znikają kolory?

 • Jest to normalne zjawisko, występujące przy niedostatecznym doświetleniu obserwowanego otoczenia (np. o zmierzchu). W celu poprawy jakości obrazu, należy zastosować dodatkowe oświetlenie zewnętrzne w pobliżu kasety zewnętrznej.

Brak możliwości zwalniana rygla elektromagnetycznego

 • Zestaw przystosowany jest fabrycznie do współpracy z ryglem elektromagnetycznym prądu stałego o nominalnym napięciu 12V (DC) i poborze prądu maks. do 500 mA,
 • Należy upewnić się, czy przewody pomiędzy monitorem / kasetą zewnętrzną (zależy od modelu zestawu) a ryglem elektromagnetycznym są prawidłowo podłączone,
 • Należy upewnić się, że po naciśnięciu przycisku zwalniania rygla elektromagnetycznego, na zaciskach pojawia się napięcie około 12V (DC) prądu stałego,
 • Jeżeli został zastosowany rygiel elektromagnetyczny z pamięcią mechaniczną, należy sprawdzić czy język zamka dokładnie dociska bolec pamięci mechanicznej rygla elektromagnetycznego - proszę dokonać niezbędnej regulacji,
 • Należy sprawdzić poprawność pracy samego rygla elektromagnetycznego.

Cicha praca urzadzenia lub brak fonii

 • Należy sprawdzić, czy została zachowana prawidłowa kolejność podłączenia poszczególnych przewodów pomiędzy monitorem a kasetą zewnętrzną,
 • Należy sprawdzić, czy regulacja głośności rozmowy nie jest ustawiona na minimalną wartość - proszę dokonać niezbędnej regulacji,
 • Należy upewnić się, czy został zastosowany prawidłowy przekrój przewodów w stosunku do zastosowanej długości kabla.

Występowanie akustycznego sprzężenia dźwięku (pisk), które jest słyszalne w głośniku urządzenia

 • Podczas podłączenia zestawu celem sprawdzenia poprawności pracy, należy odsunąć od siebie monitor i kasetę zewnętrzną na odległość około 5m,
 • Należy sprawdzić, czy została usunięta folia zabezpieczająca front monitora i/lub kasetę zewnętrzną przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu - folia może zasłaniać szczelinę mikrofonu i/lub głośnika,
 • Instalacja metalowej kasety zewnętrznej na metalowym słupku, może powodować pojawianie się akustyczne sprzężenia dźwięku (buczenie, piski wysokiej częstotliwości). W celu redukcji akustycznych sprzężeń dźwięku, należy zastosować gumową podkładkę na całej powierzchni tylnej części obudowy kasety zewnętrznej, stykającej się ze słupkiem,
 • Należy sprawdzić, czy regulacja głośności rozmowy nie jest ustawiona na maksymalną wartość - proszę dokonać niezbędnej regulacji.

Wideodomofony > Przewodowe > 4-żyłowe

Eura Vision


Zakłócenia pracy zestawu

W celu eliminacji zakłóceń oraz niepożądanych zniekształceń sygnałów audio i wideo zestawów wideodomofonowych z serii VT (system Eura Vision), zaleca się stosowanie przewodu / kabla typu LINKA do instalacji połączeniowej między monitorem a kasetą zewnętrzną na maksymalną odległość 30m.

Przy instalacji zestawu powyżej 30m, zaleca się stosowanie (zgodnie z informacją podaną w instrukcji obsługi urządzenia) przewodu / kabla typu LINKA o większym przekroju do transmisji sygnału audio oraz koncentrycznego do transmisji sygnału wideo. Uwarunkowane jest to głównie sposobem transmisji sygnału audio o wysokiej częstotliwości pomiędzy elementami systemu.

W przypadku zastosowania przewodu / kabla typu DRUT, zasięg pracy zestawu wideodomofonowego może zmniejszyć się nawet o połowę niż to podano w specyfikacji technicznej urządzenia.

Do instalacji wideodomfonowej nie zaleca się stosować przewodu / kabla telefonicznego, alarmowego, czy teleinformatycznego typu FTP, UTP, STP ("skrętka komputerowa"). Ze względu na swoje określone przeznaczenie, budowę, charakterystykę oraz parametry techniczne, mogą one powodować zakłócenia w stabilności pracy zestawu wideodomofonowego.

Dlaczego obraz na ekranie monitora jest "zamglony", przejaskrawiony ?

 • Należy upewnić się, czy prawidłowo jest ustawiona konfiguracja zworkowa dotycząca transmisji sygnału wideo (przy zastosowaniu przewodu / kabla koncentrycznego, tylko ostatni monitor w linii powinien mieć założoną zworkę na pinach JP-VD, przy zastosowaniu jakiegokolwiek innego przewodu / kabla, we wszystkich monitorach powinny być założone zworki na pinach JP-VD),

Wideodomofony > Przewodowe > 4-żyłowe

VDP-20A3 Neptun, VDP-22A3 Pluton, VDP-28A3-Saturn


Problem z kasetą zewnętrzną VDA-10A3

Do montażu kasety zaleca się użycie śrub załączonych w zestawie (rys. 1). Użycie śrub dłuższych niż dołączone do zestawu powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej (rys. 2).

Wideodomofony > Przewodowe > 4-żyłowe

RL 037X


Uruchamiając funkcję podglądu, nie pracuje oświetlenie w kasecie zewnętrznej (nie święcą o zmroku LED'y).

 • w kasecie zewnętrznej zastosowano tzw. diody IR pracujące w paśmie podczerwonym - niewidzialnym dla "nieuzbrojonego" ludzkiego oka. Dzięki takiemu oświetleniu istnieje możliwość uruchomienia zestawu w celu dyskretnej obserwacji tego, co dzieje się na zewnątrz posesji.

W trakcie uruchamiania elektrozaczepu kasuje się (resetuje) ustawiona melodia gongu i/lub uruchamia się melodia gongu.

 • Stosując rygiel elektromagnetyczny przystosowany do zasilania prądem zmiennym 12V (AC), należy zabezpieczyć zestaw przed przeciążeniem w momencie pracy rygla elektromagnetycznego. W cym celu należy wstawić szeregowo w obwód REZYSTOR o wartości 15ohm/5W (w momencie zwalniania rygla elektromagnetycznego rezystor może się lekko nagrzewać, w stopniu zależnym od: czasu podawania napięcia oraz rodzaju zastosowanego rygla elektromagnetycznego). Dodatkowo cały układ można zabezpieczyć stosując diodę prostowniczą, wstawiając ją równolegle do zacisków rygla elektromagnetycznego w sposób zaporowy.

Wideodomofony > Przewodowe > 4-żyłowe

VDP-05A6 Jupiter, VDP-10A6 Merkury


Jakie zastosować okablowanie ?

  W wideodomofonowych zestawów VDP 05A6 "Jupiter" oraz VDP 10A6 "Merkury", zaleca się stosować przewód / kabel teleinformatyczny typu FTP, UTP, STP ("skrętka komputerowa") do instalacji połączeniowej między monitorem a kasetą zewnętrzną na maksymalną odległość 50m. Przy instalacji powyżej 50m zaleca się stosowanie (zgodnie z informacją podaną w instrukcji obsługi urządzenia) przewodu / kabla (najlepiej typu LINKA) o większym przekroju do transmisji sygnału audio oraz koncentrycznego do transmisji sygnału video.

  W przypadku zastosowania przewodu / kabla typu DRUT, zasięg pracy zestawu wideodomofonowego może zmniejszyć się nawet o połowę.

Bardzo krótko podawane napięcie na rygiel elektromagnetyczny (krótki impuls).

 • Zestaw współpracuje z ryglem elektromagnetycznym z tzw. pamięcią (np. mechaniczną). Wyzwalany krótkim impulsem rygiel pozostaje odblokowany do momentu otwarcia drzwi / furtki, potem następuje jego automatyczna blokada.

Po naciśnięciu przycisku zwalniania rygla elektromagnetycznego, następuje wyłączenie obrazu na ekranie monitora.

 • Jest to normalna praca zestawu wideodomofonowego. Po uruchomieniu rygla elektromagnetycznego monitor przechodzi w stan spoczynku. Aby nawiązać połączenie z osobą stojącą przed kasetą zewnętrzną, należy ponownie nacisnąć przycisk wywołania na kasecie zewnętrznej lub przycisk podglądu na monitorze i podnieść słuchawkę ("Jupiter"), ewentualnie jeszcze raz nacisnąć przycisk podglądu ("Merkury").