Efektywność energetyczna to stosunek ilości energii zaoszczędzonej w porównaniu do ilości energii zużywanej (lub prognozowanego zużycia). Tłumacząc, jest to gospodarowanie energią, by minimalizować jej zużycie przy procesach produkcji, eksploatacji czy prowadzeniu działalności. Odnosi się ona do zmniejszenia zużycia energii zachowując tą samą moc wyjściową czyli mniejszy pobór prądu przy wykonywaniu tego samego zadania. Dla porównania: 12-watowa żarówka LED, zapewnia poziom światła zbliżony do 60-watowej tradycyjnej żarówki [zużycie mocy mniejsze o ok 80%]

Etykieta energetyczna w Unii Europejskiej

Etykiety energetyczne to narzędzie stworzone przez Unię Europejską do promowania  urządzeń najbardziej przyjaznych dla środowiska. Są one rozpoznawane przez 93%  konsumentów w Unii.

Jest oznakowaniem unijnym, które funkcjonuje od 1995 r. Według badań Komisji Europejskiej 79% konsumentów europejskich korzysta z niej przy zakupie urządzeń elektrycznych. Celem etykietowania energetycznego jest oddziaływanie na świadomość konsumentów dotyczącą rzeczywistego zużycia energii przez produkty i wynikających z tego skutków Obecna klasyfikacja efektywności energetycznej jest dla konsumentów nie do końca przejrzysta. Z tej przyczyny w 2017 r. Komisja przyjęła rozporządzenie zmieniające system etykietowania energetycznego, obejmujące: powrót do dobrze znanej i skutecznej skali „od A do G” dla produktów oraz procedurę przeliczania skali dla każdego z produktów. Dzięki nowej etykiecie konsumenci otrzymają bardziej zrozumiałe, prostsze i spójne informacje, które ułatwią im rozpoznanie najbardziej efektywnych energetycznie produktów.


Producenci chcący zachęcić do zakupów muszą więc wprowadzać urządzenia bardziej energooszczędne. W ten sposób stymulują innowacyjność, wprowadzając coraz to nowsze, bardziej przyjazne dla środowiska technologie. Dużą zaletą etykiet efektywności energetycznych jest również możliwość porównania różnych urządzeń pod kątem ich głośności, pojemności i innych zawartych na etykiecie informacji. Dzięki wprowadzeniu kodu QR etykiety są bardziej czytelne, bo zostały zamieszczone na nich tylko najważniejsze dane. Dodatkowe informacje klient uzyska po zeskanowaniu kodu QR przez aplikację w smartfonie.

Kody QR

Każda z nowych etykiet opatrzona będzie kodem QR, który po zeskanowaniu będzie  przekierowywał do dedykowanej strony internetowej z informacjami konsumenckimi  dla danego modelu. W tym miejscu będą dostępne także automatycznie generowane  elektroniczne etykiety oraz elektroniczne karty produktu.
Od 2019 roku wszystkie modele urządzeń objęte przepisami o etykietach energetycznych,  nowymi lub starymi (czyli np. także piekarniki, okapy, klimatyzatory lub urządzenia  grzewcze) są rejestrowane w unijnej bazie produktów z etykietami, tzw. EPREL. Każdy  model ma swoją stronę internetową z informacjami dla użytkowników. Każdy producent  lub importer sam generuje linki do takiej strony internetowej i umieszcza je na nowych  etykietach w kodzie QR. Sprzęt ze starymi etykietami, czyli bez kodu QR można wyszukać  z poziomu samej bazy.

Jaką klasę energetyczną oświetlenia wybrać do domu?

Ceny żarówek LED w porównaniu z tradycyjnymi wydają się bardzo wysokie – to jednak złudzenie. Trzeba pamiętać że oświetlenie LED to żarówki, które nie tylko zużywają najmniej prądu, ale dodatkowo są najbardziej wytrzymałe i cechują się wysoką żywotnością. Dla porównania, tradycyjna żarówka utrzymuje żywotność na poziomie 1000 h a zarówka LED nawet 25000 h!
Wybierając oświetlenie do domu, zawsze kieruj się oznaczeniami zamieszczonymi na etykietach efektywności energetycznej. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że wybrałeś najtańsze źródło światła. Oznaczenia od A do G uporządkowane są malejąco, co oznacza, że najwyższą klasę posiada kategoria A – która jest najbardziej energooszczędna, najniższą zaś G. Pamiętaj jednak, by nie kończyć wyboru wyłącznie na klasie energooszczędności. Równie ważna jest żywotność żarówki, jej barwa oraz strumień świetlny.

Ekoprojekt

Na całym świecie istnieje zapotrzebowanie na bardziej energooszczędne produkty. Należy bowiem zmniejszyć zużycie energii i innych zasobów naturalnych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Unijne przepisy dotyczące ekoprojektu są skutecznym narzędziem do zwiększania efektywności środowiskowej produktów, ponieważ ustanawiają obowiązkowe minimalne normy ich efektywności energetycznej. Pozwala to wyeliminować z rynku najmniej wydajne produkty, przyczyniając się w znacznym stopniu do osiągnięcia celów UE w zakresie energii i klimatu. Ekoprojekt wspiera również konkurencyjność przemysłu i innowacje poprzez promowanie lepszej efektywności środowiskowej produktów na całym rynku wewnętrznym.

Działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej w firmie czy domu mogą przynieść wymierne korzyści tak w kontekście oszczędności energii jak i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. To jeden z najlepszych sposobów na sprostanie wyzwaniom, w obliczu których stoi Polska i Unia Europejska, a które wynikają z coraz bardziej ograniczonych zasobów energetycznych i rosnącego uzależnienia od importu energii.

, , , , , , , ,
Przeczytaj również