Znacznik LEL to jedna z najważniejszych informacji, którą dostarcza czujnik gazu. LEL to skrót od anglojęzycznej nazwy „Lower Explosive Limit” (dolny graniczny poziom wybuchowości), który określa minimalne stężenie paliwa w powietrzu, przy którym może dojść do wybuchu. Znacznik ten wskazuje wartość procentową dolnego granicznego poziomu wybuchowości, powyżej którego może dojść do wybuchu.

Dlaczego takie oznaczenie ?

Znaczenie LEL wynika z faktu, że gazy wybuchowe, takie jak metan, butan, propan czy wodór, są nie tylko trujące, ale także mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz dla infrastruktury i budynków. Dlatego też w wielu miejscach, w których istnieje ryzyko wystąpienia wycieku gazu lub innego paliwa, stosuje się czujniki gazu, które monitorują stężenie tych substancji w powietrzu.

Gdzie stosujemy czujniki gazu ?

Czujniki gazu wyposażone w znacznik LEL są szczególnie ważne w przemyśle, gdzie często używa się gazów palnych, takich jak wodór, propan, butan, etan czy metan, a także w rafineriach, elektrowniach, kopalniach, magazynach paliwowych czy instalacjach gazowych. W tych miejscach stężenie gazów palnych jest monitorowane w celu zapobiegania wypadkom i ewentualnym wybuchom. Ważne jest, aby zrozumieć, że wartość LEL nie jest jedynym czynnikiem, który decyduje o możliwości wystąpienia wybuchu. Istotne są także inne czynniki, takie jak ciśnienie, temperatura, rodzaj gazu czy obecność innych substancji w powietrzu. Niemniej jednak, wartość LEL stanowi kluczowy parametr, który pozwala na określenie poziomu ryzyka i podjęcie odpowiednich działań bezpieczeństwa.

Niebezpieczne stężenie, co dalej ?

Jeśli czujnik gazu wykryje stężenie paliwa powyżej wartości LEL, należy podjąć natychmiastowe działania. Może to obejmować natychmiastowe opuszczenie obszaru zagrożonego wypadkiem, zamknięcie zaworów gazowych, a także wezwanie odpowiednich służb ratunkowych, takich jak straż pożarna czy pogotowie gazowe. Dlatego też znacznik LEL jest tak istotny, ponieważ pozwala na szybką i skuteczną reakcję w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Podsumowując, znacznik LEL to kluczowy parametr, który umożliwia monitorowanie stężenia gazów palnych i zapobieganie wypadkom związanych z ich wyciekiem. Jest to szczególnie istotne w przemyśle i innych miejscach, w których stosuje się gazy palne, ponieważ wybuchy mogą powodować poważne uszkodzenia infrastruktury oraz zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Dlatego też wartość LEL jest jednym z najważniejszych parametrów, które są monitorowane przez czujniki gazu. W przypadku wykrycia stężenia paliwa powyżej wartości LEL należy natychmiast podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec wypadkom.

, , , , , , , , , , , , ,
Przeczytaj również