Polityka jakości

Eura-Tech w Polsce jest pionierem badań sygnalizatorów czadu na szeroką skalę. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu dostarczamy klientom wyłącznie czujniki tlenku węgla, które gwarantują prawidłową reakcję w sytuacji kryzysowej.

Wszystkie sygnalizatory czadu znajdujące się w naszej ofercie są dwukrotnie badane. Na etapie wytwarzania dokonywane są testy, które kończą się zatwierdzeniem produktu. Następnie w specjalistycznym laboratorium dokonujemy dodatkowych testów w atmosferze zawierającej 300 ppm tlenku węgla, zgodnie ze ściśle określonymi procedurami. Fakultatywne próby pozwalają na wyłapanie nieprawidłowości działania sygnalizatorów przed wprowadzeniem ich do sprzedaży.

W celu utrzymania wysokiej jakości ciągle monitorujemy wszystkie czujniki czadu wprowadzane na polski rynek – dzięki temu wiemy, że nasze urządzenia są najlepsze. Zastosowanie renomowanych sensorów w naszych produktach, gwarantuje niskie zużycie energii, długoletnią oraz bezawaryjną pracę.

Każdy czujnik czadu posiada certyfikat potwierdzający pozytywny wynik badania w atmosferze z tlenkiem węgla, zawierający indywidualny numer seryjny urządzenia oraz datę i miejsce testu.

pozytywna opinia techniczna CNBOP, 7 lat gwarancji, przetestowano w Polsce

Pozytywna Opinia Techniczna CNBOP-PIB czujników czadu Eura

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukową, która rozpoczęła swoją działalność w 1972 roku. Misją Instytutu jest zapewnienie i ciągłe podnoszenie bezpieczeństwa w Państwie, w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.

W celu potwierdzenia wysokiej jakości i przydatności naszych urządzeń do stosowania w ochronie przeciwpożarowej przekazaliśmy dwa modele sygnalizatorów czadu Eura CD-28A2 i Eura CD-29A2 do kompleksowych badań CNBOP-PIB.

Kilkumiesięczna weryfikacja zakończyła się wydaniem pozytywnej opinii technicznej na temat przydatności naszych czujników tlenku węgla do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Opinia Techniczna CNBOP-PIB wraz z indywidualnym certyfikatem badania stanowią gwarancję niezawodności urządzeń.

Standardy kontroli jakości obowiązujące w naszej firmie

Produkty ze wszystkich grup asortymentu wytwarzane są w oparciu o najnowsze technologie wdrażane w danej kategorii urządzeń. Ciągłe poszukiwania nowych rozwiązań oraz autorskie projekty wspierają proces ulepszeń i innowacji. Zgodnie z polityką firmy kontrola jakości wybranych produktów i grup produktów przebiega w 4 etapach:

Badania w fabryce

1. Badania w fabryce

Proces produkcyjny kończy się kontrolą i zatwierdzeniem produktu zgodnie z obligatoryjnymi wymogami jakościowymi. Wszystkie produkty oferowane przez Eura-Tech zostały sprawdzone i zatwierdzone zgodnie z europejskim standardem CE.

Weryfikacja producenta

2. Weryfikacja przed sprzedażą

Przed wprowadzeniem na rynek każdy produkt jest testowany w laboratoriach firmy pod względem prawidłowości działania w różnych środowiskach. Na tym etapie wyroby są ponownie weryfikowane pod względem zgodności z CE. Niektóre z tych procesów są zlecane autoryzowanym laboratoriom zewnętrznym.

Kontrola regularnych produktów

3. Kontrola regularnych produktów

Wszystkie nowe dostawy poddawane są procedurze kontroli jakości i właściwego funkcjonowania. Wyrywkowe testy przeprowadzane w laboratorium firmy pozwalają na wykrycie ewentualnych wad produktów powstałych w wyniku transportu lub innych przyczyn przed wprowadzeniem wyrobu na rynek.

Badania specjalistyczne

4. Badania specjalistyczne

Każdy egzemplarz sygnalizatora tlenku węgla poddawany jest specjalistycznym testom w Polsce. Dodatkowe badania przeprowadzane są według ściśle określonych procedur i dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku, produkty otrzymują certyfikat i trafiają do sprzedaży.

W ramach gwarancji door2door, niesprawny sprzęt w imieniu naszej firmy, prosto z Państwa domu odbiera kurier, który po naprawieniu usterki przywozi go bezpośrednio do Państwa rąk.

gwarancja

Dzięki takiemu systemowi działania nie tylko ułatwiamy odesłanie sprzętu do serwisu, ale także skracamy czas przewidziany na wyeliminowanie usterki. Nasza firma może poszczycić się szybką i profesjonalną obsługą klienta, przeciętny czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 24 godziny!

Reklamacji door2door podlegają: wideodomofony, domofony, oprawy świetlne, sygnalizatory czadu, zamki szyfrowe, zamki elektromechaniczne oraz kamery IP.