Najczęściej zadawane pytania

Przed podjęciem decyzji o odesłaniu urządzenia do serwisu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi, poradami zawartymi w tej rubryce oraz warunkami gwarancji. W razie wątpliwości prosimy kierować pytania pod adres mailowy: serwis@eura-tech.eu

CZUJNIKI RUCHU


Czujniki ruchu

Wszystkie czujniki ruchu


Ogólna informacja dotycząca instalacji czujników ruchu w zależności od typu pomieszczenia.

OGÓLNA INFORMACJA DOTYCZĄCA INSTALACJI CZUJNIKÓW RUCHU (Z ZINTEGROWANYM CZUJNIKIEM ZMIERZCHOWYM) W ZALEŻNOŚCI OD TYPU POMIESZCZENIA

Jedno urządzenie instalowane w pomieszczeniu, zamkniętym optycznie dla światła z lamp z sąsiednich pomieszczeń.

 • Montaż zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

Jedno lub więcej urządzeń instalowanych w pomieszczeniu, w którym występuje oddziaływanie światła z sąsiednich lamp, lub lamp z sąsiednich pomieszczeń:

Należy pamiętać, że lampy z czujnikami ruchu zintegrowanymi ze zmierzchowymi wyłącznikami oświetlenia są urządzeniami autonomicznymi - każde z tych urządzeń działa samodzielnie zależnie od panujących warunków i ustawień urządzenia. W przypadku montażu kilku urządzeń w jednym pomieszczeniu, urządzenie które zadziała jako pierwsze (załączy oświetlenie) spowoduje, że sąsiednie czujniki mogą nie zadziałać wcale (jeżeli próg zadziałania ich czujników zmierzchowych był ustawiony na zbyt małą ilość lux'ów). Natomiast jeżeli z kolei ustawimy ich próg zadziałania na zbyt wysoką ilość lux'ów to może się okazać, że urządzenia będą pracować przy każdym wykryciu ruch mimo, iż w pomieszczeniu jest wysoki poziom jasności! Aby uniknąć ww. niekontrolowanej pracy urządzeń należy:

 • bardzo precyzyjnie, indywidualnie ustawiać progi zadziałania czujników zmierzchowych, oraz czułość czujek ruchu w każdym urządzeniu co jest uciążliwe, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe (np. jeżeli lampy są umieszczone zbyt blisko jedna względem drugiej),
 • obwody oświetlenia, które mają być załączane czujnikami należy zasilić poprzez układ z zewnętrznym czujnikiem zmierzchowym, który centralnie poda zasilanie na dany obwód kiedy zapadnie zmrok, a dopiero naruszenie czujki ruchu spowoduje załączenie konkretnej lampy (lamp).

Czy do czujnika ruchu można podłączyć oświetlenie LED ?

 • Istnieje taka możliwość, czujniki ruchu mogą sterować urządzeniami o małym poborze prądu.

Czy do czujnika ruchu można podłączyć świetlówki energooszczędne ?

 • Ze względu na swoją specyficzną budowę, nie każda świetlówka energooszczędna nadaje się do instalacji wraz czujnikiem ruchu; należy upewnić się, przeglądając specyfikację techniczną świetlówki.

Czujnik ruchu nie wyłącza urządzenia o obciążeniu indukcyjnym (np. oświetlenia "jarzeniowego")?

 • W momencie wyłączenia urządzenia o obciążeniu indukcyjnym, powstaje przepięcie o wartości nawet kilkuset volt, co po czasie powoduje trwałe uszkodzenie przekaźnika, znajdującego się w czujniku ruchu; aby temu zapobiec, należy zastosować "gasik" (układ RC), podłączając go do zacisków L i L', celem rozładowania zgromadzonej energii.

UWAGA!

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA ZALECAMY, ABY TĘ CZYNNOŚĆ WYKONAŁ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL TECHNICZNY.

Czujniki ruchu > PIR

Czujniki z sensorem PIR


Brak jakiejkolwiek reakcji w trakcie wprowadzania kodu.

 • Należy sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do sieci.
 • Należy upewnić się, że wprowadzany kod jest prawidłowy.

Czujniki ruchu PIR (ang. Passive InfraRed detectors - pasywny detektor podczerwieni) marki Eura, pracują na zasadzie wykrywania zmiany promieniowania cieplnego z zakresu podczerwieni. Promieniowanie jest koncentrowane na powierzchni sensora piroelektrycznego za pośrednictwem segmentowego lustra. Układ elektroniczny analizujący impulsy odbierane przez sensor, jest wspomagany przez zaawansowany algorytm zapisany w pamięci mikrokontrolera. Powyższe rozwiązanie gwarantuje prawidłową prace czujnika tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w polu widzenia sensora zostanie zarejestrowany obiekt o odpowiednich gabarytach oraz temperaturze odbiegającej od temperatury otoczenia.

Czujnik ruchu PIR jest najbardziej czuły w momencie, gdy zostaje wykryty ruchu przecinający kolejne pola detekcji, natomiast najmniej czuły jest dla obiektów zbliżających lub oddalających się od czujnika.

Aby urządzenie pracowało prawidłowo, należy instalować czujnik zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Aby wyeliminować "fałszywą" pracę, nie należy instalować czujnika w miejscach, gdzie będzie narażony na:

 • Bezpośrednie lub odbite promieniowanie słoneczne,
 • Szybkie zmiany temperatury wywołane silnym ruchem powietrza,
 • Silne promieniowanie elektromagnetyczne,
 • Wstrząsy i wibracje,
 • Wykrywanie ruchu dużych zwierząt
 • Bezpośrednie oddziaływanie pary wodnej.