Najczęściej zadawane pytania

Przed podjęciem decyzji o odesłaniu urządzenia do serwisu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi, poradami zawartymi w tej rubryce oraz warunkami gwarancji. W razie wątpliwości prosimy kierować pytania pod adres mailowy: serwis@eura-tech.eu

DOMOFONY


Domofony > Bezprzewodowe

Wszystkie domofony bezprzewodowe


Na zasięg pracy zestawu bezprzewodowego ma wpływ kilka podstawowych czynników.

 • Ilość i rodzaj przeszkód, przez które musi przeniknąć sygnał radiowy (fala elektromagnetyczna) nadawany i odbierany przez unifon oraz kasetę zewnętrzną. Zastosowane w budynkach materiały budowlane, w różnym stopniu odbijają oraz osłabiają (tłumią) sygnał radiowy:

  0 - 10 % - drewno, gips, szkło niepowlekane (bez metalu)

  5 - 35% - cegła, płyty pilśniowe

  10 - 90% - beton z żelaznym uzbrojeniem

  90 - 100% - metal, siatka metalowa, aluminium

 • Umiejscowienie unifonu oraz kasety zewnętrznej, np. montaż unifonu na ścianie metalowej może spowodować zmniejszenie nominalnego zasięgu pracy o około 30%. Tłumienie sygnału, zwane także cieniem radiowym (strefa milczenia), można w znacznym stopniu wyeliminować poprzez zmiane montażu urządzenia (np. na ścianie wykonanej z płyty karton-regips, drewnianej),
 • Kąt, z jakim wysłany sygnał radiowy uderza w przeszkody, w trakcie komunikacji unifonu z kasetą zewnętrzną. W miarę możliwości, sygnał powinien przenikać przez przeszkody w płaszczyźnie prostopadłej,
 • Odległość pomiędzy komponentami zestawu a źródłem zakłóceń wysokiej częstotliwości powinna wynosić około 50cm. Urządzenia generujące pola elektromagnetyczne, np. przewody / kable energetyczne czy telekomunikacyjne, stacje transformatorowe, urządzenia emitujące mikrofale (np. kuchenki mikrofalowe), urządzenia telekomunikacyjne, np. stacje nadawczo-odbiorcze telefonii komórkowej GSM, urządzenia pracujące w systemie DECT oraz w paśmie częstotliwości 2.4GHz (punkty dostępu do Internetu (HOTSPOT), sieci bezprzewodowe WIFI, urządzenia BLUETOOTH itp.).

Domofony > Przewodowe

Wszystkie domofony przewodowe


Brak jakiejkolwiek reakcji zestawu.

 • Należy sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do sieci,
 • Należy sprawdzić, czy jest napięcie w gniazdku, podłączając na próbę inne urządzenie.

Brak możliwości zwalniana rygla elektromagnetycznego.

 • Zestaw został fabrycznie przystosowany do współpracy z ryglem elektromagnetycznym prądu stałego o nominalnym napięciu 12V (DC) i poborze prądu maks. do 500 mA,
 • Należy upewnić się, czy przewody pomiędzy unifonem / kasetą zewnętrzną (zależnie od modelu zestawu) a ryglem elektromagnetycznym są prawidłowo podłączone,
 • Należy upewnić się, czy po naciśnięciu przycisku zwalniania rygla elektromagnetycznego, na zaciskach pojawia się napięcie około 12V (DC) prądu stałego,
 • Jeżeli zastosowano rygiel elektromagnetyczny z pamięcią mechaniczną, należy sprawdzić czy język zamka dokładnie dociska bolec pamięci mechanicznej rygla elektromagnetycznego - proszę dokonać niezbędnej regulacji,
 • Należy sprawdzić poprawność pracy samego rygla elektromagnetycznego.

Cicha praca lub brak fonii.

 • Należy sprawdzić, czy została zachowana prawidłowa kolejność podłączenia poszczególnych przewodów pomiędzy unifonem a kasetą zewnętrzną,
 • Należy upewnić się, czy został zachowany prawidłowy przekrój przewodów w stosunku do zastosowanej długości kabla.

Akustyczne sprzężenie dźwięku (pisk) słyszalne w głośniku urządzenia.

 • Podczas podłączenia zestawu celem sprawdzenia poprawności pracy, należy odsunąć od siebie unifon i kasetę zewnętrzną na odległość około 5m,
 • Instalacja metalowej kasety zewnętrznej na metalowym słupku, może powodować pojawianie się akustyczne sprzężenia dźwięku (buczenie, piski wysokiej częstotliwości). W celu redukcji akustycznych sprzężeń dźwięku, należy zastosować gumową podkładkę na całej powierzchni tylnej części obudowy kasety zewnętrznej, stykającej się ze słupkiem.

Domofony > Przewodowe

ADP-41A3 Remoto (RL 3203ID)


Bardzo krótko podawane jest napięcie na rygiel elektromagnetyczny (krótki impuls).

 • Zestaw współpracuje z ryglem elektromagnetycznym z tzw. pamięcią (np. mechaniczną) - wyzwalany krótkim impulsem pozostaje odblokowany do momentu otwarcia drzwi / furtki, potem następuje jego automatyczna blokada.

Nie można uruchomić rygla elektromagnetycznego przy użyciu karty magnetycznej (breloka).

 • Należy zbliżyć na krótką chwilę kartę magnetyczną do wizytownika, pojawi się krótki sygnał akustyczny informujący o uruchomieniu rygla elektromagnetycznego,
 • Należy upewnić się, że karta magnetyczna jest zaprogramowana - postępuj zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

Domofony > Przewodowe

ADP-05A7 (SD 720X)


Brak jakiejkolwiek reakcji zestawu.

 • Należy sprawdzić, czy adapter jest prawidłowo podłączony, pomiędzy wtyczką zasilacza a kostką zaciskową (kreskowany czarno-biały przewód zasilający oznacza polaryzację dodatnią "+", a czarny - polaryzację ujemną "-")

Domofony > Przewodowe

RL 0510X


Czy istnieje możliwość rozbudowy zestawu o np. kolejny unifon i/lub kasetę zewnętrzną?

 • Niestety nie - zestaw fabrycznie na stałe ma ustawione zakres częstotliwości pracy (2.4GHz) oraz kanał transmisji sygnału.

Bardzo krótko podawane jest napięcie na rygiel elektromagnetyczny (krótki impuls).

 • Zestaw współpracuje z ryglem elektromagnetycznym z tzw. pamięcią (np. mechaniczną) - wyzwalany krótkim impulsem pozostaje odblokowany do momentu otwarcia drzwi / furtki, potem następuje jego automatyczna blokada.