Najczęściej zadawane pytania

Przed podjęciem decyzji o odesłaniu urządzenia do serwisu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi, poradami zawartymi w tej rubryce oraz warunkami gwarancji. W razie wątpliwości prosimy kierować pytania pod adres mailowy: serwis@eura-tech.eu

Starowanie bezprzewodowe


Sterowanie bezprzewodowe > Sterowniki WIFi

Wszystkie sterowniki WiFi


1. Pomyślnie dodano urządzenie do aplikacji mobilnej, lecz ciągle ma ono status offline.

Nowo dodane urządzenie wymaga do 2 minut, by ustanowić trwałe połączenie z routerem i siecią Internet. Jeżeli po 2 minutach urządzenie nadal posiada status offline prosimy zapoznać się z podpunktami 1, 2 i 3:

 1. Niebieska dioda urządzenia cały czas błyska szybko i jednorazowo, co oznacza błąd w nawiązaniu połączenia z routerem. Powodem może być błędnie wprowadzone hasło do sieci bezprzewodowej, lub zbyt daleka odległość od routera i słaby sygnał WiFi. Nie ma możliwości nawiązania bezprzewodowego połączenia z routerem pracującym w paśmie 5 GHz. Należy też sprawdzić czy router nie ma blokady adresu MAC.
 2. niebieska dioda urządzenia cały czas błyska wolno i jednorazowo, co oznacza, że urządzenie nawiązało połączenie z routerem, lecz nie zostało dodane do listy obsługiwanych urządzeń w aplikacji mobilnej. W takim wypadku należy zamknąć aplikacje mobilną, uruchomić ją ponownie i dodać urządzenie od nowa.
 3. Niebieska dioda urządzenia cały czas błyska szybko i dwukrotnie, co oznacza, że urządzenie nawiązało połączenie z routerem, lecz nie miało możliwości połączenie z zewnętrznym ”serwerem w chmurze”. Należy upewnić się, że router posiada połączenie z siecią Internet.

2. Dlaczego aplikacja mobilna nie znajduje urządzenia podczas parowania ?

Jest to związane z pamięcią cache urządzenia mobilnego. Należy wyłączyć i po upływie 1 minuty włączyć ponownie połączenie WiFi na urządzeniu mobilnym - w tym samym czasie należy w miarę możliwości odłączyć i podłączyć ponownie zasilanie urządzenia. Dodatkowo zalecane jest też ręczne usunięcie pamięci podręcznej aplikacji eWeLink w ustawieniach urządzenia mobilnego.

3. W miejscu montażu nie ma bezprzewodowej sieci WiFi, czy istnieje możliwość podłączenia urządzenia przewodowo do lokalnej sieci LAN ? Czy aplikacja mobilna będzie miała możliwość nawiązania połączenia z urządzeniem ?

W tej chwili aplikacja mobilna eWeLink nie wspiera urządzeń podłączonych bezpośrednio do lokalnych sieci LAN. Wszystkie urządzenia wymagają bezprzewodowego połączenia z routerem, komunikującym się z siecią Internet poprzez ”serwer w chmurze”.

4. Niebieska dioda urządzenia jest nieustannie wyłączona, pomimo podłączenia urządzenia do zasilania. Naciśnięcie przycisku urządzenia nie przynosi żadnej zmiany.

Uszkodzenie urządzenia

5. Brak możliwości połączenia i sparowania sterownika WiFi w aplikacji eWeLink, pomimo poprawnie wykonanych czynności na systemie Android (urządzenia firmy Samsung z serii Galaxy S).

Przed rozpoczęciem konfiguracji Sterownika WiFi należy upewnić się, że smartfon lub tablet, z którego korzystamy jest połączony z siecią WiFi, w której będzie funkcjonować sterownik WiFi a następnie:

 1. otworzyć aplikację eWeLink,
 2. w celu dodania urządzenia należy wcisnąć przycisk +,
 3. przytrzymać przycisk znajdujący się na froncie obudowy urządzenia przez ok. 5 sek.,
 4. przejść do ustawień WiFi i ustanowić połączenie z bezprzewodową siecią zaczynającą się od nazwy ITEAD (hasło: 12345678),
 5. ponownie połączyć się z siecią WiFi, w której będzie funkcjonował sterownik WiFi,
 6. powrócić do aplikacji eWeLink i kontynuować proces dodawania urządzenia,
 7. uzupełnić pole "hasło WiFi" i nacisnąć przycisk "Dalej", który rozpocznie automatyczny proces parowania trwający do 3 min.,
 8. po pomyślnym ukończeniu parowania i dodawania sterownika WiFi do aplikacji eWeLink, zostanie wyświetlny ekran z domyślną nazwa urządzenia - zmiana nazwy w całości jest konieczna w celu poprwnego działania.

 

6. Dodanie sterowników WiFi do aplikacji eWeLink w urządzeniach z systemem iOS.

Przed rozpoczęciem konfiguracji Sterownika WiFi należy upewnić się, że iPhone lub iPad, z którego korzystamy jest połączony z siecią WiFi, w której będzie funkcjonować sterownik WiFi a następnie:

 1. otworzyć aplikację eWeLink,
 2. w celu dodania urządzenia należy wcisnąć przycisk +,
 3. w oknie "Dodaj urządzenie" należy zaznaczyć drugą opcje dodawania (z podpisem "AP") i kontynuować naciskając "Następny" na dole,
 4. przytrzymać przycisk znajdujący się na froncie obudowy urządzenia przez ok. 5 sek.,
 5. nacisnąć główny przycisk iPhona/iPada, by przejść do pulpitu urządzenia,
 6. przejść do Ustawień i do ustawień WiFi oraz ustanowić połączenie z bezprzewodową siecią zaczynającą się od nazwy ITEAD (hasło: 12345678),
 7. następnie szybko i dwukrotnie nacisnąć główny przycisk iPhona/iPada,
 8. wybrać i powrócić do aplikacji eWeLink oraz kontynuować proces dodawania urządzenia,
 9. upewnić się, że w polu z nazwą sieci jest sieć, w której będzie funkcjonować sterownik WiFi i uzupełnić pole "hasło WiFi",
 10. nacisnąć przycisk "Następny", który rozpocznie automatyczny proces parowania trwający do 3 min.,
 11. po pomyślnym ukończeniu parowania i dodawania sterownika WiFi do aplikacji eWeLink, zostanie wyświetlany ekran z domyślną nazwa urządzenia - zmiana nazwy w całości jest konieczna w celu poprawnego działania.