Najczęściej zadawane pytania

Przed podjęciem decyzji o odesłaniu urządzenia do serwisu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi, poradami zawartymi w tej rubryce oraz warunkami gwarancji. W razie wątpliwości prosimy kierować pytania pod adres mailowy: serwis@eura-tech.eu

KAMERY IP


Systemy monitoringu > Kamery IP

Wszystkie kamery IP


Problem z wyświetlaniem obrazu w Windows 7, 8 lub 8.1 w Internet Explorer - konfiguracja ActivX

Prawdopodobną przyczyną braku obrazu jest zła konfiguracja wtyczki ActivX, wymaganej do poprawnego działania kamery. Ustawienia zabezpieczeń programu Internet Explorer mogą uniemożliwiać pobieranie formatów ActiveX, alternatywnie mogła zostać wybrana opcja odmowy w monicie dotyczącym pobrania, zainstalowania lub uruchomienia formantu przez program Internet Explorer.

W celu zmiany sposób postępowania programu Internet Explorer z formantami ActiveX, należy wykonać następujące czynności:

 1. Otworzyć program Internet Explorer.
 2. Kliknąć menu Narzędzia, a następnie kliknąć polecenie Opcje internetowe.
 3. Na karcie Zabezpieczenia kliknąć przycisk Poziom niestandardowy.
 4. Przewinąć listę Ustawienia zabezpieczeń, do pozycji Formanty ActiveX i dodatki plug-in.
 5. Jako ustawienie pozycji Automatyczne monitowanie dla formantów ActiveX wybierać opcję Włącz.
 6. Przewinąć listę do pozycji Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX i kliknąć opcję Włącz lub Monituj.
 7. Przewinąć listę do pozycji Uruchamianie formantów ActiveX i dodatków plug-in, nastepnie kliknąć opcję Włącz lub Monituj.
 8. Przewinąć listę do pozycji Wykonywanie skryptów formantów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne i kliknąć opcję Włącz lub Monituj.
 9. Kliknąć przycisk OK i potwierdzić kolejny raz klikając przycisk OK.

Systemy monitoringu > Kamery IP WiFi

Kamery IP WiFi - IC-01C3, IC-02C3, IC-03C3


Problem z odtworzeniem zarejestrowanego filmu

W celu odtworzenia filmu należy zainstalować dowolny pakiet bezpłatnych kodeków do poprawnego odtwarzania filmów

Problem z konfiguracją otrzymywania powiadomień za pomocą wiadomości e-mail

W celu poprawnej konfiguracji powiadomień o alarmach za pomocą wiadomości e-mail, zaleca się utworzenie nowego konta pocztowego, które będzie spełnialo rolę serwera wysyłąjącego komunikaty.

Poniżej znajduje się przykład poprawnej konfiguracji ustawień poczty dla konta e-mail: kamera_salon@gmail.com założonego w serwisie gmail.

Problem z ustawieniem lokalnej ścieżki zapisu i rejestracją zdarzeń

Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę programu Internet Explorer i wybrać pozycję ”Uruchom w trybie administratora” (Uwaga: Nie dotyczy tzw. pasku szybkiego uruchamiania przy przycisku Start).

W przegladarce internetowej, w pasku adresu należy ręcznie przepisać pełny adres internetowy (łącznie z protokołem http:// ), znaleziony dzięki aplikacji dołączonej do kamery (”Narzedzie wyszukiwania kamer.exe”).

Po połączeniu nalezy podać nazwę użytkownika i hasło, a następnie wyrazić zgodę na korzystanie z wtyczki ActiveX.

Po zalogowaniu istnieje możliwość ustawienia lokalnej ścieżki zapisu, wykonywania nagrań i zrzutów obrazu z kamery.

Problem z pracą harmonogramu i rejestracją na karcie SD

Należy zalogować się do kamery w przeglądarce Internet Explorer, podać nazwę użytkownika i hasło, a następnie wyrazić zgodę na korzystanie z wtyczki ActiveX.

Po zalogowaniu, należy wywołać panel ustawień i odczytać na stronie informacyjnej wersję firmware (u góry). Potem wchodzimy na zakładkę aktualizacji oprogramowania.

  Uwaga: Oprogramowanie firmware może zostać zaktualizowane maksymalnie do ściśle określonych wersji:
 1. 67.2.2.154 (i niższe) mogą maksymalnie zostać zaktualizowane do wersji 67.2.2.172 (pobierz akutalizację)
 2. wersje firmware od 67.2.2.173 mogą maksymalnie zostać zaktualizowane do wersji 67.2.2.180 (pobierz akutalizację) lub 67.2.2.185 (pobierz akutalizację)
 3. wersje firmware od 67.2.2.186 mogą maksymalnie zostać zaktualizowane do wersji 67.2.2.191 (pobierz akutalizację)

Wskazać plik do aktualizacji i ją wykonać. Może to potrwać kilka minut, proszę nie wyłączać w tym czasie zasilania (może to trwale uszkodzić urządzenie).

Utrata ustawionej pozycji kamery IC-01C3 i IC-02C3 po okresie 24 godzin

Kamera, której obiektyw został ustawiony i zapisany do tak zwanej pozycji wybranej przez użytkownika, po 24 godzinach zaczyna wykonywać inicjalizujące sprawdzenie motoryki, po czym wraca do pozycji startowej, ale nie tej, która została ustawiona i wybrana przez użytkownika.

Po ustawieniu obiektywu kamery w określonym miejscu, postępujemy zgodnie z kolejnością przedstawioną na obrazkach:

 1. Wybierać numer pozycji, na której zostanie dokonany zapisu miejsca podglądu obiektywu kamery,
 2. Zatwierdzić wybór z punktu 1. klikając w napis ”Ustaw”,
 3. Przejść do panelu ustawień kamery,
 4. Z menu po prawej stronie wybierć ”Ustawienia PTZ”,
 5. Zaznaczyć ”Blokadę zapisanych pozycji”
 6. ”Wybierać ustawienie startowe”, które zostało ustawione w 1. punkcie,
 7. Kliknąć w przycisk ”Zapisz”, by zachować wszystkie wprowadzone zmiany.

Systemy monitoringu > Kamery IP WiFi > Kamery IP WiFi Kopułkowe

Kamera IP WiFi - IC-04C3


Problem z ustawieniem obiektywu i instalacją karty SD

Kopułkowa kamera IP WiFi IC-04C3 umożliwia ręczną regulację położenia obiektywu. W celu regulacji położenia, przed zdjęciem obudowy, należy odszukać na bocznej ściance, przy płaskiej podstawie kamery dwa małe uwypuklenia. Jedno znajduje się nad, a drugie pod niebieskim pierścieniem obudowy.


Oba punkty należy ostrożnie przesunąć ku sobie, aby się zrównały. Jednocześnie należy wybrać "krótszą" drogę obrotu, aby nie uszkodzić przewodów znajdujących się we wnętrzu kamery. Następnie należy ostrożnie zdjąć kopułkę urządzenia.


Obiektyw kamery można regulować w jednym kierunku do 90°.


Aby zainstalować kartę SD należy ostrożnie ściągnąć wewnętrzną plastikową osłonkę obiektywu. Osłona ta jest oparta na dwóch uchwytach trzymających obiektyw kamery. Najlepszym sposobem jest delikatne naduszenie/ściśnięcie osłony (w miejscu, gdzie osłona nie jest trzymana przez uchwyty kamery) i wyjęcie jej z uchwytów.

Po dokonaniu regulacji (i/lub umieszczeniu karty SD), należy zadbać by wewnętrzna plastikowa osłonka została prawidłowo umieszczona w uchwytach obiektywu. Całą zewnętrzną kopułkową część obudowy kamery, ostrożnie połączyć z pozostałą częścią podstawy (i samą kamerą). Rozpocząć od znalezienia dwóch wypukłych punktów (opisanych na samym początku), złożyć a następnie delikatnie skręcić obie części obudowy kamery (w taki sposób, by nie uszkodzić przewodów znajdujących się we wnętrzu kamery).

Systemy monitoringu > Kamery IP WiFi

Kamera IP WiFi - IC-06C3, IC-07C3


Wymiana karty SD

Tubowa kamera IP WiFi IC-06C3, oraz obrotowa kamera IP WiFi IC-07C3 umożliwiają umieszczenie/wymianę karty SD w slocie umieszczonym z tyłu obiektywu. By tego dokonać należy odkręcić śruby utrzymujące obiektyw z resztą obudowy. Następnie delikatnie wysunąć obiektyw, tak by nie wyrwać przewodów łączących oraz nie uszkodzić elektroniki.


Odszukawszy slot karty SD, dokonać wymiany/umieszczenia karty SD i analogicznie z dużą ostrożnością, prawidłowo złożyć obiektyw (otwory na śruby). W przypadku kamery obrotowej IP WiFi IC-07C3 należy dodatkowo zwrócić uwagę na dwa punkty naprowadzające prawidłowe złożenie obu odkręconych części.


Systemy monitoringu > Kamery IP WiFi > Kamery IP WiFi Obrotowe

Kamera IP WiFi - IC-11C3


Aktualizacja polskiej wersji językowej

Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę programu Internet Explorer i wybrać pozycję ”Uruchom w trybie administratora” (Uwaga: Nie dotyczy tzw. pasku szybkiego uruchamiania przy przycisku Start).

W przegladarce internetowej, w pasku adresu należy ręcznie przepisać pełny adres internetowy (łącznie z protokołem http:// ), znaleziony dzięki aplikacji dołączonej do kamery (”Narzedzie wyszukiwania kamer.exe”).

Po połączeniu nalezy podać nazwę użytkownika i hasło, a następnie wyrazić zgodę na korzystanie z wtyczki ActiveX.

Po zalogowaniu należy kliknąć ikonę ustawień (prawy dolny róg) i wybrać z menu po prawej stronie ”Utrzymanie”. W oknie aktualizacji oprogramowania, w polu dotyczącym ”Web UI”, kliknąć przycisk ”Przeglądaj” i wskazać plik z nowym tłumaczeniem języka polskiego.

Pobierz aktualizację tłumaczenia - Pobierz tuataj!

Po wybraniu pliku, nalezy kliknąć przycisk ”Aktualizacja”.

Cały proces może potrwać kilka minut, proszę nie wyłączać w tym czasie zasilania (może to trwale uszkodzić urządzenie). Uwaga, pomyłkowe wskazanie pliku do aktualizacji w polu ”Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia” może także trwale uszkodzić urządzenie.