Zgłoszenie naprawy odpłatnej


Szanowny Kliencie,

W celu zgłoszenia naprawy odpłatnej naszego produktu, prosimy najpierw o dokładne zapoznanie się z treścią regulaminu serwisu, a następnie skorzystanie z jednej z poniższych możliwości:

1. Formularz Zgłoszenia Reklamacyjnego (forma tradycyjna):

Korzystając z tej formy zgłoszenia, prosimy o wydrukowanie i prawidłowe wypełnienie formularza.

POBIERZ FORMULARZ

Następnie formularz należy dołożyć do paczki z uszkodzonym produktem i przesłać do serwisu na niżej wskazany adres:

Centralny Serwis Eura-Tech
Przemysłowa 35a
84-200 Wejherowo

Po dostarczeniu uszkodzonego produktu do serwisu, zostanie dokona odpłatna diagnoza stopnia uszkodzenia produktu, a następnie serwis skontaktuje się z Państwem, celem przedstawienia szczegółów ewentualnej naprawy.

2. Telefoniczne Zgłoszenie Reklamacji:

Należy zadzwonić pod nr 58 678 81 00, a następnie wybrać tonowo nr 2 (wewnętrzny automatu zgłoszeniowego). Prosimy nagrać swoją wiadomość, podając: imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, model produktu oraz krótką informację opisującą problem. Dział serwisu skontaktuje się z Państwem w przeciągu trzech dni roboczych.

Nagranie wiadomości oznacza akceptację naszych zasad Polityki Prywatności i regulaminu serwisu dotyczącego warunków napraw odpłatynych, oraz wyrażenie przez Państwa zgody, na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, oraz prawa telekomunikacyjnego, do celów związanych z rozpatrzeniem reklamacji.

Warunki napraw odpłatnych


 1. Naprawa odpłatna to likwidacja usterek w Produkcie wykraczająca poza ramy naprawy gwarancyjnej lub ujawniona po upływie terminu gwarancji.
 2. Uszkodzony Produkt klient, zwany dalej "Reklamującym", dostarcza do Centralnego Serwisu "EURA-TECH", zwanego dalej Serwisem, na własny koszt. Przesyłanie uszkodzonego Produktu na koszt Serwisu, będzie się wiązało z odmową przyjęcia paczki lub dodatkowym kosztem obciążającym Reklamującego przy zwrocie Produktu.
 3. Uszkodzony Produkt należy całkowicie zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą powstać podczas transportu do Serwisu.
 4. Po otrzymaniu Produktu, Serwis dokonuje jego oględzin i oceny stopnia uszkodzenia. Przed przystąpieniem do naprawy, Serwis informuje Reklamującego drogą mail'ową, telefoniczną lub faksem o całkowitym kosztorysie naprawy produktu (zgodnie z obowiązującym Cennikiem Usług Napraw Odpłatnych). Serwis oczekuje na odpowiedź Reklamującego do 3 dni roboczych.
 5. W przypadku, jeśli Reklamujący:
  • wyraża zgodę na naprawę - wówczas w terminie 3 dni roboczych dokonywana jest naprawa (zgodnie z kosztorysem). Naprawiony produkt zostanie następnie wysłany wraz z niezbędną dokumentacją na wskazany adres firmą kurierską. Przy odbiorze paczki, Reklamujący jest zobowiązany uregulować należność za usługę serwisową.
  • rezygnuje z naprawy - Reklamujący zostaje obciążany kosztami transportu oraz diagnozy (zgodnie z obowiązującym Cennikiem Usług Napraw Odpłatnych) przy odbiorze paczki zwrotnej.
 6. Uszkodzone części, które wymieniono, stają się własnością Reklamującego i zostaną one dostarczone w paczce wraz z naprawionym Produktem.
 7. Na naprawiane lub wymieniane elementy/komponenty Serwis udziela 3 miesięcznej gwarancji.
 8. Brak odbioru Produktu po upływie 4 tygodni od terminu naprawy określonego w pkt. 5, będzie traktowane jako bezpłatne zrzeczenie się na rzecz Serwisu. Serwis może przekazać Produkt na cele charytatywne, wykorzystać na potrzeby Serwisu, lub przekazać do utylizacji.
 9. Jeżeli orientacyjna wartość naprawy Produktu przekroczy kwotę odpowiadającą 50% wartości brutto nowego, identycznego Produktu. lub w wypadku braku w ofercie produktu o analogicznych parametrach , Serwis zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki na poczet naprawy urządzenia, w wysokości 40% wartości wyceny. W takim wypadku Reklamujący zobowiązany jest do dokonania przelewu- przedpłaty na konto Serwisu na uzgodnioną z Serwisem kwotę.
 10. Za wykonane usługi Serwis wystawia faktury VAT.