Przepięcie sieci

W naszych domach znajduje się coraz więcej urządzeń elektrycznych, bez których nie wyobrażamy sobie życia. Nie każdy z nas zdaje sobie jednak sprawę, że urządzenia podłączone do prądu narażone są na występowanie zjawiska przepięć. Są one o tyle niebezpieczne, że mogą spowodować poważne uszkodzenia lub zniszczenie sprzętu. W skrajnych przypadkach może dojść również do pożaru.

Co to jest przepięcie sieci?

W sieci energoelektrycznej może dojść do tzw. przepięcia. Jest to skokowy wzrost napięcia w sieci ponad jego maksymalną dopuszczalną wartość (w Polsce 230 V). Możemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami przepięć – wewnętrznymi (systemowymi) i zewnętrznymi (atmosferycznymi). Przepięcia systemowe powstają wewnątrz instalacji elektrycznej, a ich przyczynami mogą być przykładowo awarie w instalacji elektrycznej lub zakładzie energetycznym oraz upalenie się przewodu zerowego lub fazowego. Z kolei częściej kojarzone przepięcia atmosferyczne związane są z wyładowaniami atmosferycznymi występującymi podczas burzy. Należy pamiętać, że przepięcie w sieci może spowodować nie tylko bezpośrednie uderzenie pioruna, ale również wyładowania w pobliżu lub nawet dalszej odległości od naszej posesji.

Ubezpieczenie

Przepięcia sieci mogą spowodować uszkodzenie lub  zniszczenie instalacji elektrycznej, sprzętów RTV, komputerów, w tym również ważnych danych z dysków, oraz innych urządzeń wymagających zasilenia prądem. Jeśli chcemy uniknąć kosztownych napraw, kupowania nowych urządzeń i uciążliwego drogiego remontu z powodu wymiany instalacji, możemy wybrać najprostsze rozwiązanie, czyli ubezpieczenie sprzętu elektrycznego. Koszt ubezpieczenia jest nieporównanie niższy niż wartość szkód. Przy wyborze ubezpieczenia, należy pamiętać, że wyładowanie atmosferyczne jest zaliczane do zdarzeń losowych i zazwyczaj wchodzi w zakres ubezpieczenia nieruchomości. Przepięcie zaś w towarzystwie ubezpieczeniowym może być uznawane za ryzyko, które należy dodatkowo ubezpieczyć. Oferty i ceny ubezpieczeń są bardzo różne i warto je dokładnie porównać przed zakupem, by wybrać najkorzystniejszą ofertę i uniknąć ewentualnych rozczarowań.

Dodatkowe zabezpieczenia

Aby dodatkowo się zabezpieczyć, warto również zamontować ograniczniki przepięć chroniące przed przepięciami w sieci. Wszystkie typy ochronników muszą być zamontowane kaskadowo, inaczej cała ochrona przeciwprzepięciowa będzie nieskuteczna. Kolejnym zabezpieczeniem mogą być listwy przeciwprzepięciowe, dzięki którym odłączymy prąd w kilku urządzeniach. Listwy są często stosowane w celu zabezpieczenia aparatury elektronicznej (np. komputera, sprzętu RTV). Należy jednak pamiętać, że listwa przeciwprzepięciowa w pełni zabezpiecza urządzenia tylko wtedy, gdy w instalacji zastosowane są wcześniejsze stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (A, B, C). Listwa jest ostatnim stopniem ochrony (D) i likwiduje tylko niewielkie przepięcia.

Przeczytaj również