Domofon i wideodomofon stanowią już niemalże podstawowe wyposażenie naszych domów i mieszkań. To elementarne urządzenia kontroli dostępu. O ile w budynkach wielorodzinnych najczęściej możemy dostrzec domofon, to w domach jednorodzinnych coraz powszechniejszy jest wideodomofon… videodomofon, a może wideo-domofon? No właśnie, w internecie jest wiele konfiguracji tego słowa można, tylko jak jest poprawnie?

Co mówi słownik?

W celu sprawdzenia poprawności zapisu musimy sięgać po książkę, która dla wielu osób jest obecnie reliktem poprzedniej epoki, czyli po słownik języka polskiego. Swoje informacje możemy jeszcze zweryfikować w słowniku wyrazów obcych oraz wesprzeć się słownikiem synonimów. Dzięki temu już po kilku chwilach i przewertowaniu kartek będziemy dokładnie wiedzieli, jak poprawnie napisać słowo, które określa domofon z kamerą i monitorem.

W słowniku wyrazów obcych nie znajdujemy żadnej z trzech wymienionych możliwości. Z kolei już słownik synonimów oraz słownik języka polskiego wyraźnie wskazują, że jedna z podanych form jest poprawna i posiada ona synonim zupełnie inny niż te przez nas określone.

Jak więc należy pisać?

Zacznijmy od tego, że w języku polskim nie ma litery „v”, tak więc wyraz pisany z jej użyciem nie może być poprawny. Wyjątek będą stanowiły słowa zapożyczone z innych języków, które nie posiadają odpowiednich polskich odpowiedników. Możemy więc wykluczyć „videodomofon” z naszych rozważań nad poprawnością zapisu.

Wyrażeniem wideo( łac. video ‘widzę’) nazywa się wszystko to, co jest związane ze sprzętem służącym do nagrywania, przetwarzania i odtwarzania obrazów. Początkowo pisało się z angielska video (wyłącznie taką wersję podawał np. Wielki słownik wyrazów obcych PWN pod redakcją Mirosława Bańki, Warszawa 2003, s. 115).

Dzisiaj należy pisać wideo (patrz Wielki słownik ortograficzny PWN pod redakcją Edwarda Polańskiego, Warszawa 2017, s. 215). Przez w oddaje się od dawna w grafii słowo wideo, a także wszystkie wyrazy złożone utworzone przedrostkiem wideo- (np. wideodomofon, wideogramofon, wideopłyta, wideorejestracja, wideokonferencja, wideoteka).

Wideodomofon czy wideo-domofon?

Pozostały nam wideodomofon oraz wideo-domofon. W związku z tym zostaje nam kwestia myślnika i podzielenia słowa na dwie części. Jak wskazują słowniki, poprawną formą będzie wideodomofon. Słowa tego nie trzeba w żaden sposób dzielić, a myślnik może się pojawić jedynie, jeśli nie zmieścimy się w linijce i tak przenosimy resztę wyrazu do kolejnej.

Warto zauważyć, że jest to jednocześnie najbardziej polsko brzmiąca nazwa, również w formie zapisu. Jednak nie będzie to jedyne określenie dla tego urządzenia. Zamiennie według słownika synonimów możemy stosować wideofon. Mamy tu więc rodzaj telefonu połączonego z wizją, co zdaniem coraz większej ilości klientów świetnie się sprawdza w codziennym użytkowaniu.

Przeczytaj również