Systemy kontroli dostępu służą do ograniczenia ilości osób mających dostęp do konkretnych pomieszczeń, stref czy danych. Sprawdzane jest dokładnie kto, co i kiedy zrobił. Zastosowanie takiego systemu w firmie może zostać oparte na odpowiednio dobranej kombinacji rozwiązań mechanicznych, teleinformacyjnych oraz strukturalnych — organizacyjnych, dzięki czemu wszystkie informacje dotyczące dostępu do danych lub miejsc zostają zapisane.

Zastosowanie kontroli dostępu

Na rynku dostępne są liczne rozwiązania pozwalające na odpowiednie ograniczenie kontroli dostępu. Najprostszym jest wpisywanie się na listę, gdy wchodzimy i wychodzimy w konkretne miejsce lub korzystamy z danych. Wejścia i wyjścia mogą być również monitorowane za pomocą specjalnych kart wydawanych pracownikom. Należy je w odpowiednich miejscach „odbijać”, czasem konieczne jest podanie klucza dostępu, czyli np. numeru pin. Zdecydowanie najbardziej zaawansowane są systemy umożliwiające wejście i wyjście na podstawie analizy danych biometrycznych jak np. siatkówka oka czy odcisk palca.

Kontrola dostępu a RODO

RODO to unijne rozporządzenie dotyczące ochrony osób fizycznych, związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz ich swobodnym przepływem. Systemy kontroli dostępu w odniesieniu do nowych regulacji, które już zaczęły obowiązywać w Polsce, stanowią bardzo dobre rozwiązanie. Dają one bowiem wysoki poziom kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych osób, które wchodzą lub wychodzą, czy korzystają z dokumentów. Dzięki odpowiednio skonfigurowanemu systemowi informatycznemu możliwe staje się przypisanie dostępu do konkretnych danych, jedynie osobom na określonych stanowiskach, posiadających właściwe uprawnienia.

Unijne rozporządzenie RODO ma zwiększać kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych, tak więc wykorzystanie nowoczesnych technologii, kontrolujących dostęp, zapewniających większe bezpieczeństwo prawne, organizacyjne, a nawet fizyczne firmie i pracownikom, są całkowicie w zgodzie z nowymi przepisami.

Oczywiście w każdej firmie konieczne jest wyrażenie przez pracowników i inne osoby, które będą korzystać z systemu kontroli dostępu, odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Obowiązkiem staje się również przechowywanie tych pozwoleń, których brak w razie kontroli może wiązać się z dużymi karami.

Przeczytaj również