Informacja o realizowanym projekcie EuraTech B2B współfinasowanym z POIG 8.2

Spółka Eura-tech z dniem 01.07.2013 przystąpiła do realizacji projektu "Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy spółką Eura-Tech a firmami współpracującymi poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu EuraTech B2B".

System EuraTech B2B został zaprojektowany od podstaw jako jednolite rozwiązanie posiadające wszystkie elementy niezbędne do budowy nowoczesnej infrastruktury B2B łączącej spółkę i jej partnerów biznesowych.

Innowacyjność systemu EuraTech B2B przejawiła się też w jego budowie oraz sposobie działania. Na system EuraTech B2B składa się samodzielna aplikacja: EuraTech B2B procująca na osobnym, dedykowanym serwerze, w niezależnym środowisku, współpracująca z rozwiązaniami stosowanymi obecnie w spółce (używane aktualnie oprogramowanie księgowe, kadrowe, serwisowe, magazynowe, etc.).

Aplikacja Webowa realizuje zewnętrzną obsługę automatyzowanych procesów biznesowych w kontaktach z partnerami oraz zapewniała komunikację z oprogramowaniem wewnętrznym spółki (Sage Symfonia Forte). Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu zapewniona została dodatkowa ochrona i fizyczne odseparowanie wrażliwych elementów informatycznych firmy Eura-Tech od potencjalnych ataków z Internetu. Praca wyżej wymienionej aplikacji opiera się na dedykowanej i niezależnej bazie danych zawierającej odpowiednie treści cyfrowe.

W ramach realizacji projektu zautomatyzowanych zostało 35 procesów biznesowych na styku z 7 grupami partnerów.

Bezpośrednim Beneficjentem zrealizowanych w ramach projektu inwestycji jest spółka Eura-tech. Pośrednimi beneficjentami wdrożonego systemu są wszyscy partnerzy nim objęci dzięki zwiększeniu kooperacji i zacieśnieniu współpracy z firmą Eura-tech.

Numer naboru: UDA-POIG.08.02.00-22-081/12-00

Kwota dofinansowania: 349 050 zł

Zasięg: miedzynarodowy

Rynek docelowy: Polska i Kraje Unii Europejskiej (firmy)

opublikowano 25-06-2014 15:48


Firma EURA-TECH Sp. z o.o. od dnia 21.07.2011 r. realizuje projekt "Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu" w ramach II etapu programu PO IG Działanie 6.1 "Paszport do Eksportu".