Czujniki ruchu

Wszystkie ceny są cenami sugerowanymi.

mini alarmMikrofalowe

Mikrofalowe czujniki ruchu przeznaczone są do automatycznego sterowania oświetleniem wewnątrz budynku (lub innymi urządzeniami elektrycznymi) po wykryciu ruchu w pomieszczeniu.

Sercem urządzenia jest aktywny mikrofalowy czujnik ruchu, który wysyła i odbiera fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (5,8GHz). Detekcja ruchu odbywa się przy wykorzystaniu zjawiska Dopplera, czyli na zasadzie pomiaru różnic fal odbitych od poruszającego się obiektu w zadanym sektorze widzialności czujnika (np. w wyniku ruchu znajdującej się tam osoby).

Jeśli w sektorze widzialności czujnika pojawi się jakiś obiekt, automatycznie włącza się oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne) i pozostaje włączone dopóki czujnik ruchu wykrywa obecność (ruch obiektu) w obrębie pola „widzenia”. Jeśli w określonym (zadanym przez użytkownika) czasie nie zostanie wykryta obecność, oświetlenie lub inne urządzenie elektryczne zostanie automatycznie wyłączone.

W odróżnieniu od pasywnych czujników podczerwieni PIR, czujniki mikrofalowe lepiej wykrywają ruch obiektów w kierunku od/do czujnika (czujniki PIR lepiej reagują na ruch obiektu w poprzek wiązki). Ogólnie czujniki mikrofalowe charakteryzują się dużo lepszą wykrywalnością ruchu w porównaniu do czujników ruchu PIR. Mogą reagować na ruch obiektu za drzwiami, szybami, meblami a nawet cienkimi ściankami działowymi.

mini alarmPIR

W czujniku PIR detekcja ruchu odbywa się na zasadzie pomiaru zmiany temperatury otoczenia w zadanym sektorze widzialności czujnika, w wyniku ruchu znajdującej się tam osoby. Jeśli w sektorze widzialności czujnika pojawi się osoba, automatycznie uruchamia się oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne) i pozostaje włączone dopóki czujnik wykrywa ruch w obrębie pola „widzenia”.

mini alarmZmierzchowe