Czujniki czadu, dymu i gazu

Wszystkie ceny są cenami sugerowanymi.

Do czego służą czujniki gazów?


Czujniki gazów (sygnalizatory gazów, detektory gazów) służą do wczesnego wykrywania niebezpiecznego stężania gazów i alarmowania otoczenia o zagrożeniu. W zależności od tego pod jakim kątem chcemy monitorować powietrze wokół nas, mamy do wyboru 5 rodzajów sygnalizatorów:

 • Czujnik czadu z sensorem elektrochemicznym oraz elektronicznym układem sterującym, pozwalającym na wczesne wykrywanie tleneku węgla;
 • Czujnik gazu z sensor półprzewodnikowym oraz elektronicznym układem kontrolnym pozwalającym na osiągniecie wysokiego wskaźnika wykrywalności gazu ziemnego, LPG (propan-butan), wodoru oraz amoniaku;
 • Czujnik czadu i gazu z dwoma sensorami - elektrochemicznym i półprzewodnikowym, dziękim czemu jest hybrydą czujnika czadu i czujnika gazu;
 • Czujnik dymu z sensorem foto-optycznym, pozwalającym na monitorowanie pomieszczenia pod kątem dymu;
 • Czujnik dymu papierosowego z sensorem foto-optycznym oraz bardzo czułym układem kontrolnym zapewniającym szybką i precyzyjną detekcję dymu papierosowego.

W zależności od rodzaju i modelu sygnalizatora, urządzenia mogą być przeznaczone do samodzielnego działania lub do stosowania z centralami alarmowymi.

 

Eura-Tech jest pionierem badań czujników czadu na szeroką skalę w Polsce. Dzięki naszemu doświadczeniu dostarczamy Państwu wyłącznie czujniki gwarantujące prawidłową reakcję w przypadku zagrożenia.

Wszystkie czujniki czadu znajdujące się w naszej ofercie są dwukrotnie badane. Najpierw na etapie wytwarzania dokonywane są testy, które kończą się zatwierdzeniem produktu. Następnie w specjalistycznym laboratorium dokonujemy dodatkowych testów w atmosferze zawierającej 300 ppm tlenku węgla, zgodnie ze ściśle określonymi procedurami. Fakultatywne próby pozwalają na wyłapanie nieprawidłowości działania czujników przed wprowadzeniem ich do sprzedaży.

W celu utrzymania wysokiej jakości monitorujemy wszystkie czujniki czadu wprowadzane na polski rynek – dzięki temu wiemy, że nasze urządzenia są najlepsze. Każdy czujnik czadu Eura posiada certyfikat potwierdzający pozytywny wynik badania w atmosferze z tlenkiem węgla, zawierający indywidualny numer seryjny urządzenia oraz datę i miejsce testu.Przejdź do produktów

Sprawdź czy wiesz...

Skąd się bierze tlenek węgla i dlaczego jest taki niebezpieczny?


Tlenek węgla (CO), potocznie zwany czadem jest bezbarwnym, bezwonnym, bezsmakowym i silnie trującym gazem. Tlenek węgla powstaje w skutek niepełnego spalania (przy niedostatecznym dopływie tlenu) substancji organicznych i nieorganicznych. Naturalnymi źródłami tlenku węgla są erupcje wulkanów i pożary roślin, w których temperatura oscyluje w okolicach 1000 °C. Natomiast w warunkach domowych powstawanie tlenku węgla jest ubocznym efektem niepełnego spalania węgla, ropy, drewna, gazu, oleju, benzyny, nafty, propanu i innych paliw stałych i płynnych.

W warunkach laboratoryjnych czad jest nieco lżejszy od powietrza - czyli mieszaniny azotu, tlenu, dwutlenku węgla i innych gazów. Gęstość "suchego" powietrza w temperaturze 0°C to 1,293 kg/m3, a tlenku węgla - 1,250 kg/m3). Jednak w warunkach domowych to tlenek węgla jest cięższy - powietrze o średniej temperaturze 20°C i "normalnej" 60% wilgotności ma gęstość około 1,206 kg/m3, co powoduje, że wraz z dwutlenkiem węgla (CO2) i innymi ubocznymi produktami spalania, gromadzą się w dolnych partiach pomieszczeń (przy podłodze).

Z racji swojej organoleptycznej niewykrywalności tlenek węgla jest nazywany cichym zabójcą. Dlaczego jest taki niebezpieczny?

Tlenek węgla wchłaniany przez drogi oddechowe przedostaje się do płuc, powodując szybkie wiązanie się z hemoglobiną. Powstały w organizmie związek, zwany karboksyhemoglobiną lub hemoglobiną tlenkowęglową - HbCO, jest niezdolny do przenoszenia tlenu z płuc do wszystkich komórek organizmu. Prowadzi to do zaburzenia procesu oddychania, a w efekcie do niedotlenienia organizmu.

Najpoważniejsze uszkodzenia spowodowane niedotlenieniem powstają w ośrodkowym układzie nerwowym. Zdolność wiązania się tlenku węgla z hemoglobiną jest około 270 razy większa niż z samym tlenem. Dlatego już niska koncentracja tlenku węgla w powietrzu może stanowić istotne zagrożenie dla człowieka.


Źródła tlenku węgla

Co robić, aby uniknąć zaczadzenia?


Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

 1. Nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych oraz regularnie sprawdzaj ciąg powietrza. Najprostszym sposobem na test jest przyłożenie kartki papieru do kratki. Jeżeli kartka przywrze do otworu wentylacyjnego znaczy to, że ciąg powietrza jest prawidłowy, a z instalacją jest wszystko w porządku.
 2. Dokonuj okresowych przeglądów wentylacji i przewodów kominowych. Pamiętaj, aby to zadanie zlecić profesjonaliście, który w przypadku konieczności uszczelni lub udrożni niesprawną instalację.
 3. Użytkuj urządzenia grzewcze zgodnie z zaleceniami producenta i dokonuj ich regularnych przeglądów (to również zadanie dla wykwalifikowanej osoby z uprawnieniami).
 4. Jeżeli posiadasz piecyk gazowy lub gazowy pogrzewacz wody zamontowany w łazience, pamiętaj aby podczas kąpieli nie włączać wentylatorów w innych pomieszczeniach, ponieważ w znacznym stopniu przyczyniają się one do osłabienia ciągu powietrza.
 5. Bezpośrednio po wprowadzeniu samochodu do garażu wyłączaj silnik, niezależnie od tego czy brama jest otwarta.
 6. Rozmieść czujniki tlenku węgla w pomieszczeniach narażonych na pierwszy kontakt z czadem.

Zasady, o których warto pamiętać przy remoncie lub budowie domu:

 1. Przystosuj wentylację w pomieszczeniu w którym znajduje się piec, tak aby zapewniała prawidłową cyrkulację powietrza tzn. dopływ świeżego powietrza i swobodny odpływ spalin. Poprzez dostarczenie dużej ilości tlenu, wyeliminujesz możliwość niepełnego spalania paliw, a tym samy możliwość powstawania tlenku węgla.
 2. Prawidłowo rozmieść urządzenia gazowe. Dla przykładu kuchenka powinna znajdować się jak najbliżej kratki wentylacyjnej, a stanowiska pracy powinny być usytuowane między oknem, a kuchenką, dzięki temu zapewniona będzie prawidłowa cyrkulacja powietrza, która wyeliminuje prawdopodobieństwo zaczadzenia.
 3. Po wymianie okien na nowe podnosi się szczelność pomieszczenia, dlatego dokonaj dodatkowego sprawdzenia wentylacji.

Nigdy nie bagatelizuj zmian samopoczucia – objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów itp. i natychmiast otwórz okna, wyjdź na świeże powietrze i zasięgnij porady lekarskiej!


Jakie są objawy zatruciem tlenkiem węgla?


Śmierć może nastąpić już przy poziomie stężenia karboksyhemoglobiny (HbCO) rzędu 60-70%, a im on wyższy, tym zgon następuje szybciej. U osób mających problemy z układem sercowym czy naczyniowym, objawy zatrucia toksycznym gazem mogą mieć ostrzejszy przebieg.


stężenie % HbCO we krwi stopień zatrucia objawy
0 - 9 % brak brak jakichkolwiek objawów, we krwi nałogowych palaczy stężenie HbCO może dochodzić nawet do 9%
10 - 25 % niski przymglenie świadomości, niepamięć wsteczna, zaburzenia wzrokowe, zawroty i bóle głowy, uczucie odurzenia, nudności, jasnoczerwone zabarwienie skóry
26 - 50 % średni przymglenie świadomości aż do utraty przytomności, wzmożenie odruchów ze ścięgien, wymioty, hiperwentylacja, nadciśnienie tętnicze
51 - 100 % wysoki uczucie lęku, znaczne osłabienie mięśni, przyspieszenie oddechu, zaburzenia świadomości, utrata przytomności, napady drgawek, śpiączka, drgawki, zaburzenia rytmu lub zwolnienie akcji serca, sinica


Ponieważ określenie stężenia karboksyhemoglobiny (HbCO) we krwi jest możliwe tylko przy użyciu metod laboratoryjnych, objawy zatrucia toksycznym gazem określa się w zależności od czasu i poziomu stężenia objętościowego tlenku węgla w powietrzu (ppm - ilość cząsteczek tlenku węgla w 1 milionie cząsteczek powietrza).


stężenie objętościowe CO w powietrzu czas wdychania objawy
100 - 200 ppm 2 - 3 h lekki ból głowy
400 ppm 1 h silny ból głowy
800 ppm 45 min zawroty głowy, wymioty i konwulsje; po 2h trwała śpiączka
1600 ppm 20 min silny ból głowy, wymioty, konwulsje; zgon po 2h
3200 ppm 5 - 10 min intensywny ból głowy i wymioty; zgon po 30 min
6400 ppm 1 - 2 min ból głowy i wymioty; zgon w niecałe 20 min
12800 ppm 2 - 3 wdechy utrata przytomności; śmierć po 3 min

Jak udzielać pomocy w razie zatrucia tlenkiem węgla?


Co należy zrobić w przypadku zaczadzenia:

 1. Rozszczelniamy pomieszczenie - otwieramy wszystkie okna i drzwi w celu zapewnienia dopływu świeżego powietrza.
 2. Wynosimy poszkodowanego na świeże powietrze.
 3. Rozpinamy ubranie poszkodowanego - nie ściągamy ubrań, ponieważ może to prowadzić do wyziębienia.
 4. W przypadku utraty przytomności przez poszkodowanego rozpoczynamy akcję reanimacyjną - sztuczne oddychanie i masaż serca.
 5. Wzywamy pogotowie ratunkowe.

Należy pamiętać, żeby poszkodowanemu nie podawać żadnych leków i płynów. W przypadku zatruć tlenkiem węgla w leczeniu stosuje się terapię tlenową tradycyjną lub w komorze hiperbarycznej polegające na podaniu tlenu pod ciśnieniem w specjalnej komorze.

Telefony alarmowe:

 1. 999 - Pogotowie ratunkowe
 2. 998 - Straż pożarna
 3. 997 - Policja
 4. 112 - ogólny numer alarmowy

Jaki czujnik czadu kupić?


Czujniki czadu wyposażone są w sensor elektrochemiczny, zapewniający energooszczędną, stabilną i bezawaryjną pracę. Zaawansowany algorytm zapisany w pamięci mikrokontrolera gwarantuje prawidłowe zadziałanie sygnału alarmowego, gdy w pomieszczeniu rzeczywiście zostanie wykryty toksyczny gaz w ilości niebezpiecznej dla życia (praca bez fałszywych alarmów).

Kryteria czasowe zasygnalizowania niebezpieczeństwa w zależności od wykrytej ilości tlenku węgla w powietrzu:


wykryte przez czujnik stężenie objętościowe CO w powietrzu rzędu: urządzenie nie sygnalizuje niebezpieczeństwa przed czasem: urządzenie musi zasygnalizować niebezpieczeństwo przed czasem:
30 ppm 120 min -
50 ppm 60 min 90 min
100 ppm 10 min 40 min
300 ppm - 3 min


Zgodnie z naszą polityką jakości każdy czujnik czadu dopuszczony do sprzedaży został dodatkowo zbadany w specjalistycznym laboratorium, w atmosferze zawierające 300 ppm tlenku węgla. Dzięki temu użytkownik może mieć absolutną pewność, że nabyte przez niego urządzenie jest w pełni sprawne, odpowiednio wykalibrowane i pracuje zgodnie z obowiązującymi normami.

Zaświadczeniem pozytywnego wyniku badania jest certyfikat zawierający numer seryjny urządzenia oraz datę testu. Ponadto dwa modele naszych czujników czadu posiadają pozytywną Opinię Techniczną CNBOP-PIB w kwestii przydatności do zastosowań w ochronie przeciwpożarowej.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT CERTYFIKATÓW I BADANIA - ZOBACZ FILM: BADANIE CZUJNIKÓW CZADU


Jak prawidłowo instalować czujnik czadu?


Czujnik tlenku węgla należy zainstalować w pomieszczeniu, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie związane z wystąpieniem niebezpiecznego stężenia czadu. Urządzenie powinno być zainstalowane na wysokości głowy (np. w pomieszczeniach sypialnych zaleca się montaż czujnika na wysokości ok. 0,7m od podłogi, a w innych pomieszczeniach wysokość optymalna to ok. 1,5 - 1,8m).

Wybierając miejsce instalacji czujnika należy również upewnić się, czy ewentualny alarm dźwiękowy będzie dobrze słyszalny z innych pomieszczeń budynku.
Podstawowe zasady eksploatacji czujników czadu.

Urządzeń nie należy instalować:

 • w pobliżu miejsc, gdzie występuje duży ruch powietrza (kratek wentylacyjnych, wentylatorów, drzwi, okien itp.),
 • w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza (patrz specyfikacja techniczna urządzenia),
 • w miejscach gdzie temperatura przekracza dozwolone wartości dla prawidłowej pracy urządzenia (patrz specyfikacja techniczna urządzenia), np. temperatura w bliskiej odległości rozgrzanego pieca kaflowego może przekraczać 50°C, montaż czujnika w takich warunkach powoduje uszkodzenie sensora i nieprawidłową pracę urządzenia.
 • w tzw. "martwych strefach" (górna część sufitu, w szczycie dachu itp.),
 • w miejscach, gdzie będzie zasłonięty przez jakąkolwiek przeszkodę, w postaci szafki, regału itp.,
 • w pobliżu aerozolowych odświeżaczy powietrza,
 • w miejscach, gdzie sensor sygnalizatora będzie nadmiernie narażony na działanie wilgoci, kurzu, brudu, tłuszczu, chemii domowej (np. bezpośrednio nad kuchenką, zlewem, itp.).
 • na zewnątrz budynków
Schemat jak prawidłowo instalować czujniki

Uwaga!

Martwa strefa to przestrzeń występująca w każdym pomieszczeniu. Swym zasięgiem obejmuje obszar oddalony ok. 20 cm od sufitu. Ze względu na brak ruchów powietrza, ich znikome lub zbyt intensywne występowanie (np. w przypadku bliskości kratek wentylacyjnych). W martwej strefie nie należy instalować czujników czadu!


Personalizacja czujników gazów


personalizacja czujników gazów

Realizacja zamówienia dla PZU

Nadruk bezpośredni na czujnikach gazu CGD-35A2 2w1: PZU - z myślą o bezpieczeństwie.

Jakich produktów się wystrzegać?


System RAPEX logo

Czym jest system RAPEX?

Na podstawie Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 3 grudnia 2001 roku dotyczącej ogólnego bezpieczeństwa produktów powstał system RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products), który utworzono w celu zapewnia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia konsumentów na obszarze Jednolitego Rynku Unii Europejskiej.

W wielkim skrócie RAPEX to rejestr obejmujący wszystkie produkty nieżywnościowe przeznaczone dla konsumentów, które mogą stwarzać zagrożenie oraz środów podjętych w damym kraju, by wykluczyć lub ograniczyć ich wprowadzenie na rynek, a także ewentualne użytkowanie.

Co znajdziemy na listach RAPEX?

W każdy piątek na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej pojawiają się cotygodniowe raporty zawierające informacje o produktach niezgodnych z normami obowiązującymi na terenie UE. Zestawienia są ogólnodostępne, także każdy konsument może sprawdzić czy produkt, którym jest zainteresowany zagraża bezpieczeństwu.

W raportach możemy znaleźć szczegółowe informacje na temat towaru, m.in. jego występowanie, kraj zgłaszający, konkrety na temat zagrożeń wiążących się z użytkowaniem oraz działania, które zostały podjęte w celu rozwiązania problemu z produktem (np. narzucenie producentowi wycofania towaru z rynku).

Kto może zgłaszać produkty do bazy RAPEX?

W Polsce zawiadomień odnośnie niebezpiecznych produktów można dokonywać np. za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), a zgłoszenie może wysłać każdy obywatel wątpiący w jakość zakupionego towaru.

Niesprawny czujnik tlenku wegla może nie zareagować w przypadku zagrożenia, co może doprowadzić do śmierci. Zanim zdecydujesz się na zakup czujnika czadu – sprawdź czy nie ma go na listach RAPEX.