Najczęściej zadawane pytania

Przed podjęciem decyzji o odesłaniu urządzenia do serwisu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi, poradami zawartymi w tej rubryce oraz warunkami gwarancji. W razie wątpliwości prosimy kierować pytania pod adres mailowy: serwis@eura-tech.eu

Wideodomofony


Wideodomofon IP

Automatyczny zrzut klatki po naciśnięciu wywołania na kasecie

UWAGA!

Do celu przykładu zaprezentujemy ustawienie i wysyłanie klatek po wywołaniu na adres e-mail.

W celu ustawienia automatycznego zapisu obrazu z wideodomofonu IP, po naciśnięciu przycisku wywołania na kasecie należy:

 • W aplikacji Internet Explorer (po zainstalowaniu i zezwoleniu na działanie wtyczki ActiveX ), znając adres IP wideodomofonu IP, w pasku adresu podać ten adres IP i zalogować się do interfejsu obsługi urządzenia (domyślna nazwa to admin, a hasło to 1234).
 • Kliknąć w zakładkę „Config” i w lewym menu rozwinąć „Network Settings” (ustawienia sieci). Klikamy „Email” by skonfigurować sposób komunikacji - poniższy obrazek.

 • Opis wypełnienia poszczególnych pól:
  1. Adres email, na który zostanie wysłany zdjęcie z wideodomofonu IP.
  2. Opcja którą należy zaznaczyć i wypełnić nowe pola poniżej.
  3. Adres email, z którego serwisu wysyłającego będziemy korzystać.
  4. Hasło konta email z punktu 3.
  5. Adres serwera protokołu wysyłającego powiadomienia.
  6. Tytuł wiadomości email.
  7. Port dla protokołu SMTP (domyślnie 25).
  8. Opcja szyfrowania przesyłanej wiadomości ze zdjęciem.
  9. Klikamy przycisk „Save” (zapisz). Pola 6. i 8. są opcjonalne, wszystkie pozostałe są konieczne do poprawnego funkcjonowania. W polu 1. i 3. możemy podać te same adresy email.
 • W kolejnym kroku w zakładce „Config”, udajemy się do menu „Alarm Settings” (ustawienia alarmu). Klikamy „Sensor Detection” by skonfigurować parametry zapisu obrazu - poniższy obrazek.

 • Opis wypełnienia poszczególnych pól:
  1. Opcja włączenia całego mechanizmu.
  2. Czas działania, od kiedy, do kiedy ma opisywane tutaj rozwiązanie funkcjonować (każdy dzień).
  3. Opcja „Snapshot”, czyli wykonywania zapisu klatki z wideodomofonu IP. Dalej w wierszu znajduje się ilość klatek do wykonania, czas w odstępie którego po naciśnięciu przycisku wywołania na kasecie wideodomofonu IP zostanie wykonany zapis klatki. Na końcu wiersza znajduje się opcja wysłania wykonanego zdjęcia na adres email (który wcześniej skonfigurowaliśmy) lub serwer FTP z plikami (do ustawienia w „Network Settings”, „FTP”). Podawany czas jest w sekundach, ale istnieje możliwość podania go w formie dziesiętnej (z kropką).
  4. Opcja włączenia/wyłączenia dźwięku wywołania na kasecie wideodomofonu IP po naciśnięciu przycisku wywołującego (zalecamy włączyć). Po wypełnieniu wszystkich pól klikamy przycisk „Save” (zapisz 5. ).

Wiadomości email, którą będziemy otrzymywać zawiera informację daty i czasu wykonania przesłanego w załączniku zdjęcia.


Wszystkie wideodomofony

Nie świeci dioda LED informująca o zasilaniu zestawu

 • sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do sieci,

 • sprawdź, czy jest napięcie w gniazdku, podłączając na próbę inne urządzenie.

Brak obrazu na ekranie monitora

 • sprawdź, czy została zachowana prawidłowa kolejność podłączenia poszczególnych przewodów pomiędzy monitorem a kasetą zewnętrzną,

 • poszczególne przewody łączące monitor z kasetą zewnętrzną muszą być połączone zgodnie ze schematem połączeniowym zamieszczonym w instrukcji obsługi urządzenia.

Obraz na ekranie monitora jest bardzo jasny

 • sprawdź, czy na oko modułu kamery nie padają bezpośrednio promienie światła (np. słońce, reflektory, oświetlenie uliczne), w tym przypadku konieczna będzie zmiana położenia kasety zewnętrznej lub zastosowanie odpowiednio większego daszka,

 • sprawdź, czy regulacja jasności wyświetlanego na ekranie monitora obrazu nie jest ustawiona na maksymalną wartość - dokonaj niezbędnej regulacji.

Podczas prowadzenia rozmowy lub używania funkcji podglądu na ekranie monitora pojawiają się przypadkowe zakłócenia

 • należy wykluczyć możliwość oddziaływania na zestaw silnych pól elektromagnetycznych, które mogą generować np. przewody, kable energetyczne czy telekomunikacyjne.

Obraz na monitorze jest "zamglony" lub niewyraźny

 • sprawdź, czy folia zabezpieczająca została usunięta z osłony modułu kamery,

 • sprawdź, czy regulacja jasności i koloru wyświetlanego na ekranie monitora obrazu są odpowiednio ustawione - dokonaj niezbędnej regulacji,

 • należy sprawdzić, czy zewnętrzna osłona modułu kamery nie jest zabrudzona; w razie konieczności należy ją wyczyścić, postępując zgodnie z zaleceniami punktu, dotyczącego konserwacji i czyszczenia zestawu,

 • w wyniku zmian temperatury zewnętrznej na module kamery może osadzać się rosa, a w okresie zimowym obudowa może ulegać oszronieniu; w wypadku wody można ją usunąć poprzez wytarcie miękką szmatką, podobnie można usunąć szron używając ogrzanej szmatki,

 • nigdy nie należy używać przedmiotów mogących porysować plastikową osłonę modułu kamery.

Przy niedostatecznym oświetleniu, obraz na monitorze jest mniej wyraźny i znikają kolory

 • jest to zjawisko normalne, występujące przy niedostatecznym doświetleniu obserwowanego otoczenia (np. o zmierzchu); w celu poprawienia jakości obrazu, należy zastosować dodatkowe oświetlenie zewnętrzne w pobliżu kasety zewnętrznej.

Brak możliwości zwalniana rygla elektromagnetycznego

 • zestaw przystosowany jest fabrycznie do współpracy z ryglem elektromagnetycznym prądu stałego o nominalnym napięciu 12V (DC) i poborze prądu max. do 500 mA,

 • upewnij się, czy przewody pomiędzy monitorem / kasetą zewnętrzną (zależy od modelu zestawu) a ryglem elektromagnetycznym są prawidłowo podłączone,

 • upewnij się, że przy naciśnięciu przycisku zwalniania rygla elektromagnetycznego, na zaciskach pojawia się napięcie około 12V (DC) prądu stałego,

 • jeżeli zastosowany jest rygiel elektromagnetyczny z pamięcią mechaniczną sprawdź, czy język zamka dokładnie dociska bolec pamięci mechanicznej rygla elektromagnetycznego - dokonaj niezbędnej regulacji,

 • sprawdź poprawność pracy samego rygla elektromagnetycznego.

Cicha praca lub brak fonii

 • sprawdź, czy została zachowana prawidłowa kolejność podłączenia poszczególnych przewodów pomiędzy monitorem a kasetą zewnętrzną,

 • sprawdź, czy regulacja głośności rozmowy nie jest ustawiona na minimalną wartość - dokonaj niezbędnej regulacji,

 • upewnij się, czy został zachowany prawidłowy przekrój przewodów w stosunku do zastosowanej długości kabla.

Akustyczne sprzężenie dźwięku (pisk) słyszalne w głośniku urządzenia

 • gdy podłączasz zestaw na krótko celem sprawdzenia poprawności pracy zestawu, odsuń od siebie monitor i kasetę zewnętrzną na odległość około 5m,

 • sprawdź, czy folia zabezpieczająca front monitora i/lub kasety zewnętrznej przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu została usunięta - może zasłaniać szczelinę mikrofonu i/lub głośnika,,

 • w przypadku instalacji metalowej kasety zewnętrznej na metalowym słupku, mogą powstawać akustyczne sprzężenia dźwięku (buczenie, piski wysokiej częstotliwości); w celu ich redukcji, należy zastosować gumową podkładkę na całej powierzchni tylnej części obudowy kasety zewnętrznej stykającej się ze słupkiem,

 •  

  sprawdź, czy regulacja głośności rozmowy nie jest ustawiona na maksymalną wartość - dokonaj niezbędnej regulacji.

   


Eura Vision

Zakłócenia pracy zestawu

Ze względu na specyfikę pracy kolorowych zestawów wideodomofonowych z serii VT (system Eura Vision), w celu eliminacji zakłóceń oraz niepożądanych zniekształceń sygnałów audio i video, zaleca się stosowanie przewodu/ kabla typu LINKA do instalacji połączeniowej między monitorem a kasetą zewnętrzną na maksymalną odległość 30m.

Uwarunkowane jest to głównie sposobem transmisji sygnału audio o wysokiej częstotliwości pomiędzy elementami systemu. Przy instalacji zestawu powyżej 30m, zaleca się stosowanie (zgodnie z informacją podaną w instrukcji obsługi urządzenia) przewodu/ kabla typu LINKA o większym przekroju do transmisji sygnału audio oraz koncentrycznego do transmisji sygnału video.

W przypadku zastosowania przewodu / kabla typu DRUT, zasięg pracy zestawu wideodomofonowego może zmniejszyć się nawet o połowę niż to podano w specyfikacji technicznej urządzenia.

Nie zalecamy stosowania do instalacji wideodomfonowej przewodu / kabla telefonicznego, alarmowego, czy teleinformatycznego typu FTP, UTP, STP ("skrętka komputerowa") ! ! ! Ze względu na swoje określone przeznaczenie, budowę, charakterystykę oraz parametry techniczne, mogą powodować zakłócenia w stabilności pracy zestawu wideodomofonowego.

Obraz na ekranie monitora jest "zamglony", przejaskrawiony

 • upewnij się, czy prawidłowo jest ustawiona konfiguracja zworkowa dotycząca transmisji sygnału video (przy zastosowaniu przewodu / kabla koncentrycznego, tylko ostatni monitor w linii powinien mieć założoną zworkę na pinach JP-VD, przy zastosowaniu jakiegokolwiek innego przewodu / kabla, we wszystkich monitorach powinny być założone zworki na pinach JP-VD),


VDP-20A3 Neptun, VDP-22A3 Pluton, VDP-28A3-Saturn

Problem z kasetą zewnętrzną VDA-10A3

Do montażu kasety zaleca się użycie śrub załączonych w zestawie (rys. 1). Użycie śrub dłuższych niż dołączone powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej (rys. 2).


RL 037X

Uruchamiając funkcję podglądu, nie pracuje oświetlenie w kasecie zewnętrznej (nie święcą o zmroku LED'y)

 • w kasecie zewnętrznej zastosowano tzw. diody IR pracujące w paśmie podczerwonym - niewidzialnym dla "nieuzbrojonego" ludzkiego oka; dzięki takiemu oświetleniu istnieje możliwość uruchomienia zestawu w celu dyskretnej obserwacji tego, co dzieje się na zewnątrz posesji.

W trakcie uruchamiania elektrozaczepu kasuje się (resetuje) ustawiona melodia gongu i/lub uruchamia się melodia gongu

 • w przypadku zastosowania rygla elektromagnetycznego przystosowanego do zasilania prądem przemiennym 12V (AC), należy zabezpieczyć zestaw przed przeciążeniem w momencie pracy rygla elektromagnetycznego, wstawiając szeregowo w obwód REZYSTOR o wartości 15ohm/5W (w momencie zwalniania rygla elektromagnetycznego rezystor może się lekko nagrzewać w stopniu zależnym od: czasu podawania napięcia oraz rodzaju zastosowanego rygla elektromagnetycznego); dodatkowo można zabezpieczyć układ stosując diodę prostowniczą, wstawiając równolegle do zacisków rygla elektromagnetycznego w sposób zaporowy.


VDP-05A6 Jupiter, VDP-10A6 Merkury

Jakie okablowanie zastosować?

Ze względu na specyfikę pracy kolorowych zestawów wideodomofonowych VDP 05A6 "Jupiter" oraz VDP 10A6 "Merkury", zaleca się stosowanie przewód / kabel teleinformatyczny typu FTP, UTP, STP ("skrętka komputerowa") do instalacji połączeniowej między monitorem a kasetą zewnętrzną na maksymalną odległość 50m. Przy instalacji powyżej 50m zaleca się stosowanie (zgodnie z informacją podaną w instrukcji obsługi urządzenia) przewodu / kabla (najlepiej typu LINKA) o większym przekroju do transmisji sygnału audio oraz koncentrycznego do transmisji sygnału video.

W przypadku zastosowania przewodu / kabla typu DRUT, zasięg pracy zestawu wideodomofonowego może zmniejszyć się nawet o połowę niż to podano w specyfikacji technicznej urządzenia.

Bardzo krótko podawane jest napięcie na rygiel elektromagnetyczny (krótki impuls):

 • zestaw współpracuje z ryglem elektromagnetycznym z tzw. pamięcią (np. mechaniczną) - wyzwalany krótkim impulsem pozostaje odblokowany do momentu otwarcia drzwi / furtki, potem następuje jego automatyczna blokada.

Po naciśnięciu przycisku zwalniania rygla elektromagnetycznego, obraz na ekranie monitora wyłącza się,:

 • jest to normalna praca zestawu wideodomofonowego - po uruchomieniu rygla elektromagnetycznego monitor przechodzi w stan spoczynku; aby nawiązać połączenie z osobą stojącą przed kasetą zewnętrzną, należy ponownie nacisnąć przycisk wywołania na kasecie zewnętrznej lub przycisk podglądu na monitorze i podnieść słuchawkę ("Jupiter") lub jeszcze raz nacisnąć przycisk podglądu ("Merkury").

Domofony

Wszystkie domofony przewodowe

Brak jakiejkolwiek reakcji zestawu:

 • sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do sieci,

 • sprawdź, czy jest napięcie w gniazdku, podłączając na próbę inne urządzenie.

Brak możliwości zwalniana rygla elektromagnetycznego:

 • zestaw przystosowany jest fabrycznie do współpracy z ryglem elektromagnetycznym prądu stałego o nominalnym napięciu 12V (DC) i poborze prądu max. do 500 mA,

 • upewnij się, czy przewody pomiędzy unifonem / kasetą zewnętrzną (zależy od modelu zestawu) a ryglem elektromagnetycznym są prawidłowo podłączone,

 • upewnij się, że przy naciśnięciu przycisku zwalniania rygla elektromagnetycznego, na zaciskach pojawia się napięcie około 12V (DC) prądu stałego,

 • jeżeli zastosowany jest rygiel elektromagnetyczny z pamięcią mechaniczną sprawdź, czy język zamka dokładnie dociska bolec pamięci mechanicznej rygla elektromagnetycznego - dokonaj niezbędnej regulacji,

 • sprawdź poprawność pracy samego rygla elektromagnetycznego.

Cicha praca lub brak fonii:

 • sprawdź, czy została zachowana prawidłowa kolejność podłączenia poszczególnych przewodów pomiędzy unifonem a kasetą zewnętrzną,

 • upewnij się, czy został zachowany prawidłowy przekrój przewodów w stosunku do zastosowanej długości kabla.

Akustyczne sprzężenie dźwięku (pisk) słyszalne w głośniku urządzenia:

 • gdy podłączasz zestaw na krótko celem sprawdzenia poprawności pracy zestawu, odsuń od siebie unifon i kasetę zewnętrzną na odległość około 5m,

 • w przypadku instalacji metalowego modułu zewnętrznego np. na metalowym słupku, mogą powstawać akustyczne sprzężenia dźwięku (buczenie, piski wysokiej częstotliwości); w celu ich redukcji, należy zastosować gumową podkładkę na całej powierzchni tylnej części obudowy modułu zewnętrznego stykającej się ze słupkiem.

ADP-41A3 Remoto (RL 3203ID)

Bardzo krótko podawane jest napięcie na rygiel elektromagnetyczny (krótki impuls):

 • zestaw współpracuje z ryglem elektromagnetycznym z tzw. pamięcią (np. mechaniczną) - wyzwalany krótkim impulsem pozostaje odblokowany do momentu otwarcia drzwi / furtki, potem następuje jego automatyczna blokada.

Nie można uruchomić rygla elektromagnetycznego przy użyciu karty magnetycznej (breloka):

 • zbliż na krótką chwilę kartę magnetyczną do wizytownika, pojawi się krótki sygnał akustyczny informujący o uruchomieniu rygla elektromagnetycznego,

 • upewnij się, że karta magnetyczna jest zaprogramowana - postępuj zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

ADP 05A7 (SD 720X)

Brak jakiejkolwiek reakcji zestawu:

 • sprawdź, czy jest podłączony prawidłowo adapter, znajdujący się pomiędzy wtyczką zasilacza a kostką zaciskową (kreskowany (czarno-biały) przewód zasilający oznacza polaryzację dodatnią "+", czarny - polaryzację ujemną "-")

Wszystkie domofony bezprzewodowe

Na zasięg pracy zestawu bezprzewodowego ma wpływ kilka podstawowych czynników: :

 • ilość i rodzaj przeszkód, przez które musi przeniknąć sygnał radiowy (fala elektromagnetyczna) nadawany i odbierany przez unifon oraz kasetę zewnętrzną; zastosowane w budynkach materiały budowlane, w różnym stopniu odbijają oraz osłabiają (tłumią) sygnał radiowy:

  0 - 10 % - drewno, gips, szkło niepowlekane (bez metalu)

  5 - 35% - cegła, płyty pilśniowe

  10 - 90% - beton z żelaznym uzbrojeniem

  90 - 100% - metal, siatka metalowa, aluminium

 • umiejscowienie unifonu oraz kasety zewnętrznej, np. montaż unifonu na ścianie metalowej może spowodować zmniejszenie nominalnego zasięgu pracy o około 30%; tłumienie sygnału, zwane także cieniem radiowym (strefa milczenia), można w znacznym stopniu wyeliminować poprzez zmiane montażu urządzenia (np. na ścianie wykonanej z płyty karton-regips, drewnianej),

 • kąt, z jakim wysłany sygnał radiowy uderza w przeszkody, w trakcie komunikacji unifonu z kasetą zewnętrzną; w miarę możliwości, sygnał powinien przenikać przez przeszkody w płaszczyźnie prostopadłej,

 • montaż unifonu i kasety zewnętrznej w bezpośredniej bliskości z urządzeniami generującymi pola elektromagnetyczne, np. przewody / kable energetyczne czy telekomunikacyjne, stacje transformatorowe, urządzenia emitujące mikrofale (np. kuchenki mikrofalowe), urządzenia telekomunikacyjne, np. stacje nadawczo-odbiorcze telefonii komórkowej GSM, urządzenia pracujące w systemie DECT oraz w paśmie częstotliwości 2.4GHz (punkty dostępu do Internetu (HOTSPOT), sieci bezprzewodowe WIFI, urządzenia BLUETOOTH itp.); odległość pomiędzy komponentami zestawu a źródłem zakłóceń wysokiej częstotliwości powinna wynosić około 50cm.

RL 0510X

Czy istnieje możliwość rozbudowy zestawu o np. kolejny unifon i/lub kasetę zewnętrzną?

 • niestety nie - zestaw fabrycznie na stałe ma ustawione: zakres częstotliwości pracy (2.4GHz) oraz kanał transmisji sygnału.

Bardzo krótko podawane jest napięcie na rygiel elektromagnetyczny (krótki impuls):

 • zestaw współpracuje z ryglem elektromagnetycznym z tzw. pamięcią (np. mechaniczną) - wyzwalany krótkim impulsem pozostaje odblokowany do momentu otwarcia drzwi / furtki, potem następuje jego automatyczna blokada.

WIDEOWIZJERY

VDP-03C1

Monitor wideowizjera wydaje się być porysowany i zniszczony:

Przyczyną złudzenia zniszczenia ekranu jest prawdopodobnie zbyt dokładnie przyklejona folia ochronna, której w pierwszej chwili nie widać. Przed odesłaniem wideowizjera do serwisu proszę upewnić się, czy folia ochronna została usunięta z ekranu monitora.

Systemy alarmowe

Systemy alarmowe Genevo PRiMA

Czym spowodowane może być "skakanie" wskaźnika zasięgu?

W przypadku użycia karty SIM przeznaczonej do transmisji danych (np. PLAY ONLINE NA KARTĘ), operator może blokować dostęp do sieci terminalom 2G, umożliwiając jedynie pracę urządzeniom 3G i 4G.

W tej sytuacji próby zalogowania do sieci przez centrale z rodziny PRiMA wyposażeone w modemy GPRS będą odrzucane przez operatora. Objawem będzie brak możliwości wykonywania połączeń, oraz "skaczący" wskaźnik poziomu sygnału sieci GSM (centrala widzi sygnał z sieci, jednak próba dostępu jest odrzucana i modem zostaje restartowany).

Chcąc zweryfikować w takim przypadku kartę SIM, należy ją włożyć na próbę do zwykłego telefonu GSM, przełączonego w tryb "tylko GSM (2G)". Jeżeli telefon nie będzie w stanie uzyskać dostępu do sieci, oznacza to ograniczenie narzucone przez operatora GSM i konieczności użycia innej karty SIM.

Telefon pracujący w sieciach 2G/3G może automatycznie przełączyć się w tryb 3G i uzyskać dostęp do sieci, co uniemożliwi poprawną diagnozę.

Czy w systemie PRiMA można korzystać z kart SIM typu PLAY ONLINE?

W przypadku kart SIM przeznaczonych do transmisji danych, np. PLAY ONLINE NA KARTĘ z oferty Play, operator może wprowadzać dodatkowe ograniczenia w dostępie do sieci.

Jedym z ograniczeń stosowanych w tych kartach jest blokada dostępu dla urządzeń 2G (dostęp jedynie dla terminali 3G i 4G), przez co centrala alarmowa nie będzie mogła prawidłowo zalogować się do sieci.

Objawem w takim przypadku będzie brak możliwości wykonywania połączeń, i niestabilne wskazanie poziomu sygnału sieci (centrala usiłuje zalogować się do dostępnych nadajników 2G, które odrzucają próbę zalogowania).

Wybierając tego typu ofertę "internetową", warto potwierdzić u operatora czy nie blokuje dostępu do sieci terminalom 2G (GPRS).

Czy manipulatory GENEVO można podłączyć do central innego producenta?

Manipulatory GENEVO współpracują jedynie z centralami produkcji GENEVO. Chcąc ulepszyć swój obecny system alarmowy od innego producenta, konieczna będzie wymiana centrali oraz manipulatorów na urządzenia GENEVO.

Ile manipulatorów można zainstalować w systemie PRiMA 16?

Centrala PRiMA 16 obsługuje do 8 urządzeń podłączanych do wspólnej magistrali, w związku z tym można użyć maksymalnie do 8 manipulatorów. Po dodaniu do systemu modułu rozszerzenia wejść, można podłączyć maksymalnie 7 manipulatorów.

Czy w centrali PRiMA 16 można korzystać z kart SIM bezabonamentowych (pre-paid)?

Karty SIM bezabonamentowe (tzw. karty przedpłacone) są wygodnym sposobem kontrolowania i ograniczania wydatków na dodatkowe usługi. Wybierając taki rodzaj karty należy mieć świadomość, że w sytuacji konieczności wykonania połaczenia ilość pozostałych na koncie środków może uniemożliwić skuteczną komunikację.

W centrali PRiMA 16 zastosowane zostały specjalne rozwiązania, które ułatwiają korzystanie z tej formy rozliczania usług telekomunikacyjnych. Dzięki zaawansowanym funkcjom, możliwe jest nie tylko łatwe sprawdzenie stanu konta za pomocą manipulatora, ale też doładowanie konta poprzez wpisanie kodu uzupełniającego, czy automatyczne ostrzeganie o niskim stanie zgromadzonych środków.

Co zrobić jeżeli pojawia się błąd przy uruchamianiu PRiMAtool?

Jeżeli przy uruchamianiu programu PRiMAtool w systemach Windows XP pojawia się komunikat błędu: "Aplikacja nie została właściwie zainicjowana", oznacza to brak środowiska uruchomieniowego .NET Framework (wymagana wersja 3.5 lub nowsza). W tym przypadku należy pobrać i zainstalować oprogramowanie ze strony Microsoft: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851 i następnie uruchomić program PRiMAtool.

Czy w centrali PRiMA 16 można wykorzystać kartę SIM dowolnego operatora?

Centrala PRiMA 16 oferowana w sieci dystrybucyjnej nie narzuca żadnych ograniczeń co do wyboru operatora GSM. Należy jednak pamiętać, że niezawodność wybranego usługodawcy może wpłynąć na pewność przekazywania informacji w sytuacji zagrożenia. Dlatego trzeba zwrócić szczególną uwagę na jakość sygnału wybranej sieci w miejscu instalacji urządzenia, i skorzystać z oferty takiego operatora który zapewnia stabilny sygnał o właściwym poziomie.

Czy do programowania urządzeń GENEVO muszę kupować specjalny kabel?

Urządzenia GENEVO do komunikacji z komputerem wykorzystują popularny kabel standardu RS-TTL ze złączem "PIN3". W ofercie GENEVO znajduje się specjalny kabel CUSB-PIN3, ale można również wykorzystać do komunikacji kabel DB9FC-RJ/KPL firmy SATEL.

Kamery IP


Wszystkie kamery IP

Problem z wyświetlaniem obrazu w Windows 7, 8 lub 8.1 w Internet Explorer - konfiguracja ActivX

Prawdopodobną przyczyną braku obrazu jest zła konfiguracja wtyczki ActivX wymaganej do poprawnego działania kamery. Ustawienia zabezpieczeń programu Internet Explorer mogą zakazywać pobierania formatów ActiveX lub mogła zostać wybrana opcja odmowy w monicie dotyczącym pobrania, zainstalowania lub uruchomienia formantu przez program Internet Explorer.

Jeśli chcesz zmienić sposób postępowania programu Internet Explorer z formantami ActiveX, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program Internet Explorer.
 2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Na karcie Zabezpieczenia kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
 4. Przewijaj listę Ustawienia zabezpieczeń, aż zobaczysz pozycję Formanty ActiveX i dodatki plug-in.
 5. Jako ustawienie pozycji Automatyczne monitowanie dla formantów ActiveX wybierz opcję Włącz.
 6. Przewiń listę do pozycji Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX i kliknij opcję Włącz lub Monituj.
 7. Przewiń listę do pozycji Uruchamianie formantów ActiveX i dodatków plug-in i kliknij opcję Włącz lub Monituj.
 8. Przewiń listę do pozycji Wykonywanie skryptów formantów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne i kliknij opcję Włącz lub Monituj.
 9. Kliknij przycisk OK, a następnie jeszcze raz kliknij przycisk OK.

Kamery IP WiFi - IC-01C3, IC-02C3, IC-03C3

Problem z odtworzeniem zarejestrowanego filmu

W celu odtworzenia filmu należy zainstalować dowolny pakiet bezpłatnych kodeków do filmów

Problem z konfiguracją otrzymywania powiadomień za pomocą wiadomości e-mail

W celu konfiguracji otrzymywania powiadomień o alarmach za pomocą wiadomości e-mail zaleca się utworzenie nowego konta pocztowego, które będzie spełnialo rolę serwera wysyłąjącego komunikaty.

Poniżej znajduje się przykład poprawnej konfiguracji ustawień poczty dla e-maila: kamera_salon@gmail.com założonego w serwisie gmail.

Problem z ustawieniem lokalnej ścieżki zapisu i rejestracją zdarzeń

Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę programu Internet Explorer i wybrać ”Uruchom w trybie administratora” (Uwaga: Nie dotyczy tzw. pasku szybkiego uruchamiania przy przycisku/ikonie Start).

W tak otwartym programie należy w pasku adresu ręcznie przepisać pełny adres internetowy (łącznie z protokołem http:// ) znaleziony dzięki aplikacji ” Narzedzie wyszukiwania kamer.exe” dołączonej do kamery.

Po połączeniu wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie wyraź zgodę na korzystanie z wtyczki ActiveX.

Po zalogowaniu możesz ustawić lokalną ścieżkę zapisu, wykonać nagranie i zrzuty obrazu z kamery.

Problem z pracą harmonogramu i rejestracją na karcie SD

Należy zalogować się do kamery w przeglądarce Internet Explorer, podać nazwę użytkownika i hasło, a następnie wyrazić zgodę na korzystanie z wtyczki ActiveX.

Następnie wywołać panel ustawień i odczytać na stronie informacyjnej wersję firmware (u góry). Potem wchodzimy na zakładkę aktualizacji oprogramowania.

  Uwaga: Oprogramowanie firmware może zostać zaktualizowane maksymalnie do ściśle określonych wersji,
 1. 67.2.2.154 (i niższe) mogą maksymalnie zostać zaktualizowane do wersji 67.2.2.172 (pobierz akutalizację)
 2. wersje firmware od 67.2.2.173 mogą maksymalnie zostać zaktualizowane do wersji 67.2.2.180 (pobierz akutalizację) lub 67.2.2.185 (pobierz akutalizację)
 3. wersje firmware od 67.2.2.186 mogą maksymalnie zostać zaktualizowane do wersji 67.2.2.191 (pobierz akutalizację)

Wskazać plik do aktualizacji i ją wykonać. Może to potrwać kilka minut, proszę nie wyłączać w tym czasie zasilania (może to trwale uszkodzić urządzenie).

Utrata ustawionej pozycji kamery IC-01C3 i IC-02C3 po okresie 24 godzin

Kamera, której obiektyw został ustawiony i zapisany do tak zwanej pozycji wybranej przez użytkownika, po 24 godzinach zaczyna wykonywać inicjalizujące sprawdzenie motoryki, po czym wraca do pozycji startowej, ale nie tej ustawionej i wybranej przez użytkownika.

Po ustawieniu obiektywu kamery w określonym miejscu, postępujemy zgodnie z kolejnością przedstawioną na obrazkach:

 1. Wybieramy numer pozycji, na którym zapiszemy pozycję ustawionego obiektywu kamery,
 2. Zatwierdzamy nasz wybór z punktu 1. klikając w napis ”Ustaw”,
 3. Przechodzimy do panelu ustawień kamery,
 4. Z menu po prawej stronie wybieramy ”Ustawienia PTZ”,
 5. Oznaczamy ”Blokadę zapisanych pozycji”
 6. ”Wybieramy ustawienie startowe”, które ustawiliśmy w 1. punkcie,
 7. Klikamy w przycisk ”Zapisz”, zachowując wszystkie wprowadzone zmiany.


Kamera IP WiFi - IC-04C3

Problem z ustawieniem obiektywu i instalacją karty SD

Kopułkowa kamera IP WiFi IC04C3 umożliwia ręczną regulację położenia obiektywu. W celu regulacji położenia, przed zdjęciem obudowy należy odszukać na bocznej ściance przy płaskiej podstawie kamery dwa małe uwypuklenia. Jedno znajduje się nad, a drugie pod niebieskim pierścieniem obudowy.


Oba punkty należy ostrożnie przesunąć ku sobie, aby się zrównały. Jednocześnie należy wybrać "krótszą" drogę obrotu, aby nie uszkodzić przewodów znajdujących się we wnętrzu kamery. Następnie należy ostrożnie zdjąć kopułkę urządzenia.


Obiektyw kamery można regulować w jednym kierunku do 90°.


Aby zainstalować kartę SD należy ostrożnie ściągnąć wewnętrzną plastikową osłonkę obiektywu. Osłona ta jest oparta na dwóch uchwytach trzymających obiektyw kamery. Najlepszym sposobem jest delikatne naduszenie/ściśnięcie osłony (w miejscu gdzie osłona nie jest trzymana przez uchwyty kamery) i wyjęcie jej z uchwytów.

Po dokonaniu regulacji (i/lub umieszczeniu karty SD), należy zadbać by wewnętrzna plastikowa osłonka została prawidłowo umieszczona w uchwytach obiektywu. Całą zewnętrzną kopułkową część obudowy kamery, ostrożnie połączyć z pozostałą częścią (i samą kamerą). Rozpocząć od znalezienia dwóch wypukłych punktów (opisanych na samym początku), złożyć a następnie delikatnie skręcić obie części obudowy kamery (w taki sposób by nie przerwać przewodów).


Kamery IP WiFi - IC-06C3, IC-07C3

Wymiana karty SD

Tubowa kamera IP WiFi IC-06C3, oraz obrotowa kamera IP WiFi IC-07C3 umożliwiają umieszczenie/wymianę karty SD w slocie umieszczonym z tyłu obiektywu. By tego dokonać należy odkręcić śruby utrzymujące obiektyw z resztą obudowy. Następnie delikatnie wysunąć obiektyw, tak by nie wyrwać przewodów łączących i nie uszkodzić elektroniki.


Odszukawszy slot karty SD, dokonać wymiany/umieszczenia karty SD i analogicznie z dużą ostrożnością, prawidłowo złożyć obiektyw (otwory na śruby). W przypadku kamery obrotowej IP WiFi IC-07C3 należy dodatkowo zwrócić uwagę na dwa punkty naprowadzające prawidłowe złożenie obu odkręconych części.Kamery IP WiFi - IC-11C3

Aktualizacja polskiej wersji językowej

Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę programu Internet Explorer i wybrać ”Uruchom w trybie administratora” (Uwaga: Nie dotyczy tzw. pasku szybkiego uruchamiania przy przycisku/ikonie Start).

W tak otwartym programie należy w pasku adresu ręcznie przepisać pełny adres internetowy (łącznie z protokołem http:// na początku) znaleziony dzięki aplikacji ”IPCameraTool.exe” dołączonej do kamery.

Po połączeniu wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie wyraź zgodę na korzystanie z wtyczki ActiveX.

Po ”wejściu na kamerę” klikamy ikonę ustawień (prawy dolny róg) i wybieramy z menu po prawej stronie ”Utrzymanie”. W oknie aktualizacji oprogramowania, w polu dotyczącym ”Web UI” klikamy przycisk ”Przeglądaj” i wskazujemy plik z nowym tłumaczeniem języka polskiego.

Pobierz aktualizację tłumaczenia - Pobierz tuataj!

Po wybraniu pliku klikamy przycisk ”Aktualizacja”.

Cały proces może potrwać kilka minut, proszę nie wyłączać w tym czasie zasilania (może to trwale uszkodzić urządzenie). Uwaga, pomyłkowe wskazanie pliku do aktualizacji w polu ”Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia” może także trwale uszkodzić urządzenie.

Kontrola dostępu

Wszystkie zamki szyfrowe

Brak jakiejkolwiek reakcji w trakcie wprowadzania kodu:

 • Wszystkie szyfratory nie są zaprogramowane, posiadają wyłącznie kod "Master", który służy do ich programowania, a nie do otwierania wejścia.

 • Wszystkie szyfratory zasilane są napięciem stałym.

DK 9610D

Brak jakiejkolwiek reakcji w trakcie wprowadzania kodu:

 • sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do sieci,

 • upewnij się, że wprowadzany kod jest prawidłowy.

Zamek szyfrowy cały czas sygnalizuje błąd, mimo wprowadzania poprawnego kodu:

 • zastosuj procedurę przywracania ustawień fabrycznych i ponownie zaprogramuj zamek szyfrowy (postępuj zgodnie ze wskazówkami opisanymi w instrukcji obsługi urządzenia).

Czujniki ruchu

Wszystkie czujniki ruchu

OGÓLNA INFORMACJA DOTYCZĄCA INSTALACJI CZUJNIKÓW RUCHU (Z ZINTEGROWANYM CZUJNIKIEM ZMIERZCHOWYM) W ZALEŻNOŚCI OD TYPU POMIESZCZENIA:

Jedno urządzenie instalowane w pomieszczeniu, zamkniętym optycznie dla światła z lamp z sąsiednich pomieszczeń:

 • Montaż zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

Jedno lub więcej urządzeń instalowanych w pomieszczeniu, w którym występuje oddziaływanie światła z sąsiednich lamp, lub lamp z sąsiednich pomieszczeń:

Należy pamiętać, że lampy z czujnikami ruchu zintegrowanymi ze zmierzchowymi wyłącznikami oświetlenia są urządzeniami autonomicznymi - każde z tych urządzeń działa samodzielnie zależnie od panujących warunków i ustawień urządzenia. W przypadku montażu kilku urządzeń w jednym pomieszczeniu, urządzenie które zadziała jako pierwsze (załączy oświetlenie) spowoduje, że sąsiednie czujniki mogą nie zadziałać wcale (jeżeli próg zadziałania ich czujników zmierzchowych był ustawiony na zbyt małą ilość lux'ów). Natomiast jeżeli z kolei ustawimy ich próg zadziałania na zbyt wysoką ilość lux'ów to może się okazać, że urządzenia będą pracować przy każdym wykryciu ruch mimo, iż w pomieszczeniu jest wysoki poziom jasności! Aby uniknąć ww. niekontrolowanej pracy urządzeń należy:

 • bardzo precyzyjnie, indywidualnie ustawiać progi zadziałania czujników zmierzchowych, oraz czułość czujek ruchu w każdym urządzeniu co jest uciążliwe, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe (np. jeżeli lampy są umieszczone zbyt blisko jedna względem drugiej),

 • obwody oświetlenia, które mają być załączane czujnikami należy zasilić poprzez układ z zewnętrznym czujnikiem zmierzchowym, który centralnie poda zasilanie na dany obwód kiedy zapadnie zmrok, a dopiero naruszenie czujki ruchu spowoduje załączenie konkretnej lampy (lamp).

Czy do czujnika ruchu można podłączyć oświetlenie LED:

 • tak, czujniki ruchu sterują również urządzeniami o małym poborze prądu.

Czy do czujnika ruchu można podłączyć świetlówki energooszczędne:

 • ze względu na swoją specyficzną budowę, nie każda świetlówka energooszczędna nadaje się do instalacji wraz czujnikiem ruchu; upewnij się, przeglądając specyfikację techniczną świetlówki.

Czujnik ruchu nie wyłącza urządzenia o obciążeniu indukcyjnym (np. oświetlenia "jarzeniowego"):

 • w momencie wyłączenia urządzenia o obciążeniu indukcyjnym, powstaje przepięcie o wartości nawet kilkuset volt, co po czasie powoduje trwałe uszkodzenie przekaźnika znajdującego się w czujniku ruchu; aby temu zapobiec, należy zastosować "gasik" (układ RC) podłączając go do zacisków L i L', celem rozładowania zgromadzonej energii.

UWAGA!

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA ZALECAMY, ABY TĘ CZYNNOŚĆ WYKONAŁ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL TECHNICZNY.

z sensorem PIR

Czujniki ruchu PIR (ang. Passive InfraRed detectors - pasywny detektor podczerwieni) marki Eura, pracują na zasadzie wykrywania zmiany promieniowania cieplnego z zakresu podczerwieni. Promieniowanie jest koncentrowane na powierzchni sensora piroelektrycznego za pośrednictwem segmentowego lustra. Układ elektroniczny analizujący impulsy odbierane przez sensor, jest wspomagany przez zaawansowany algorytm zapisany w pamięci mikrokontrolera. Powyższe rozwiązanie gwarantuje prawidłową prace czujnika tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w polu widzenia sensora zostanie zarejestrowany obiekt o odpowiednich gabarytach oraz temperaturze odbiegającej od temperatury otoczenia.

Czujnik ruchu PIR jest najbardziej czuły w momencie, gdy zostaje wykryty ruchu przecinający kolejne pola detekcji, natomiast najmniej czuły dla obiektów zbliżających lub oddalających się od czujnika.

Aby urządzenie pracowało prawidłowo, należy instalować czujnik zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Aby wyeliminować "fałszywą" pracę, nie należy instalować czujnika w miejscach, gdzie będzie narażony na:

 • bezpośrednie lub odbite promieniowanie słoneczne,

 • szybkie zmiany temperatury wywołane silnym ruchem powietrza,

 • silne promieniowanie elektromagnetyczne,

 • wstrząsy i wibracje,

 • wykrywanie ruchu dużych zwierząt,

 • bezpośrednie oddziaływanie pary wodnej.

Sygnalizatory i wykrywacze

Wszystkie sygnalizatory i wykrywacze

Sygnalizatory i wykrywacze zasilane z sieci - nie świeci dioda LED informująca o zasilaniu urządzenia:

 • sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do sieci,

 • sprawdź, czy jest napięcie w gniazdku, podłączając na próbę inne urządzenie.

Bateryjne sygnalizatory i wykrywacze - sygnał akustyczny słyszalny w odstępach około 30s?

 • jest to sygnalizacja urządzenia o stanie baterii - jej rozładowywania się; wobec zaistniałej sytuacji należy wymienić baterię na nowe ("świeże" baterie mają nadrukowaną na opakowaniu datę przydatności),

 • zalecamy stosowanie baterii alkaicznych ze względu na ich dłuższą żywotność w stosunku do zwykłych baterii cynkowych.

Wykrywacze dymu

Dlaczego nie wykrywają dymu papierosowego?

 • gęstość dymu powstającego podczas spalania papierosa, gotowania lub smażenia, jest mniejsza w stosunku do gęstości dymu powstającego w początkowej fazie pożaru w zamkniętym pomieszczeniu (widoczny gęsty dym unoszący się powoli ku górze); wykrywacze dymu marki Eura wyposażone w detektor optyczny są skalibrowane w taki sposób, aby wykrywały tylko ten ostatni rodzaj dymu.

Tlenku węgla (czadu)

Tlenek węgla (CO), potocznie zwany czadem, jest bezbarwnym, bezwonnym, bez smaku, silnie trującym gazem. W przyrodzie sam tlenek węgla nie występuje, powstaje w skutek niepełnego spalania (przy niedostatecznym dopływie tlenu) substancji organicznych i nieorganicznych.

W warunkach idealnych jest nieco lżejszy od powietrza - mieszaniny azotu i tlenu oraz w mniejszym stopniu argonu, wodoru, helu... (gęstość "suchego" powietrza w temperaturze 0°C - 1,293 kg/m3, a tlenku węgla - 1,250 kg/m3). Jednak w normalnych warunkach "domowych", to tlenek węgla jest nieco cięższy od powietrza (powietrze o średniej temperaturze 20°C i "normalnej" 60% wilgotności ma gęstość około 1,206 kg/m3), co powoduje, że wraz z dwutlenkiem węgla (CO2) i innymi ubocznymi produktami spalania, gromadzą się w dolnych partiach pomieszczeń (przy podłodze).

Tlenek węgla wchłaniany przez drogi oddechowe, przedostaje się do płuc, powodując szybkie wiązanie się z hemoglobiną. Powstały w organizmie związek, zwany karboksyhemoglobiną lub hemoglobiną tlenkowęglową - HbCO, niezdolny do przenoszenia tlenu z płuc do wszystkich komórek organizmu, doprowadza do zaburzenia procesu oddychania, a w efekcie prowadzi do niedotlenienia tkanek. Najpoważniejsze uszkodzenia spowodowane niedotlenieniem powstają w ośrodkowym układzie nerwowym. Zdolność wiązania się tlenku węgla z hemoglobiną jest około 270 razy większa niż z samym tlenem. Dlatego już niska koncentracja tlenku węgla w powietrzu może stanowić istotne zagrożenie dla człowieka.

 

stężenie % HbCO we krwi stopień zatrucia objawy
0 - 9 % brak brak jakichkolwiek objawów, we krwi nałogowych palaczy stężenie HbCO może dochodzić nawet do 9%
10 - 25 % niski przymglenie świadomości, niepamięć wsteczna, zaburzenia wzrokowe, zawroty i bóle głowy, uczucie odurzenia, nudności, jasnoczerwone zabarwienie skóry
26 - 50 % średni przymglenie świadomości aż do utraty przytomności, wzmożenie odruchów ze ścięgien, wymioty, hiperwentylacja, nadciśnienie tętnicze
51 - 100 % wysoki uczucie lęku, znaczne osłabienie mięśni, przyspieszenie oddechu, zaburzenia świadomości, utrata przytomności, napady drgawek, śpiączka, drgawki, zaburzenia rytmu lub zwolnienie akcji serca, sinica

 

Śmierć może nastąpić już przy poziomie stężenia karboksyhemoglobiny (HbCO) rzędu 60-70%, a im on wyższy, tym zgon następuje szybciej. U osób mających problemy z układem sercowym czy naczyniowym, objawy zatrucia toksycznym gazem mogą mieć ostrzejszy przebieg.

Ponieważ określenie stężenia karboksyhemoglobiny (HbCO) we krwi jest możliwe tylko przy użyciu metod laboratoryjnych, objawy zatrucia toksycznym gazem określa się w zależności od czasu i poziomu stężenia objętościowego tlenku węgla w powietrzu (ppm - ilość cząsteczek tlenku węgla w 1 milionie cząsteczek powietrza).

 

stężenie objętościowe CO w powietrzu czas wdychania objawy
100 - 200 ppm 2 - 3 h lekki ból głowy
400 ppm 1 h silny ból głowy
800 ppm 45 min zawroty głowy, wymioty i konwulsje; po 2h trwała śpiączka
1600 ppm 20 min silny ból głowy, wymioty, konwulsje; zgon po 2h
3200 ppm 5 - 10 min intensywny ból głowy i wymioty; zgon po 30 min
6400 ppm 1 - 2 min ból głowy i wymioty; zgon w niecałe 20 min
12800 ppm 2 - 3 wdechy utrata przytomności; śmierć po 3 min

 

Sygnalizatory tlenku węgla marki Eura, wyposażone w japoński sensor elektrochemiczny (energooszczędna, stabilna, długotrwała i bezawaryjna praca przez nawet 5 lat) oraz zaawansowany algorytm zapisany w pamięci mikrokontrolera, gwarantują zadziałanie sygnału alarmowego tylko i wyłącznie wtedy, gdy w pomieszczeniu rzeczywiście zostanie wykryty toksyczny gaz w ilości niebezpiecznej dla ludzkiego życia (praca bez tzw. "fałszywych alarmów").

Każde urządzenie tego typu w fazie produkcji, podlega obowiązującej w Unii Europejskiej normie EN 50291 ("urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach mieszkalnych - metody badań i wymagania"), gdzie m.in. określone są kryteria czasowe zasygnalizowania niebezpieczeństwa w zależności od wykrytej ilości tlenku węgla w powietrzu.

 

wykryte przez sygnalizator stężenie objętościowe CO w powietrzu rzędu: urządzenie nie sygnalizuje niebezpieczeństwa przed czasem: urządzenie musi zasygnalizować niebezpieczeństwo przed czasem:
30 ppm 120 min -
50 ppm 60 min 90 min
100 ppm 10 min 40 min
300 ppm - 3 min

 

Ponadto, każdy jeden sygnalizator tlenku węgla marki Eura, przed dopuszczeniem do sprzedaży, jest przez firmę Eura-Tech poddawany testom w niezależnym specjalistyczny