Szkolenia

Szybki rozwój Eura-Tech i ciągłe poszerzanie coraz bardziej zaawansowanego technologicznie portfolio produktowego wymusiło konieczność organizacji szkoleń, których celem jest dostarczenie wszystkim Firmom zainteresowanym montażem naszych urządzeń jak największej ilości informacji przydatnych do negocjacji handlowych oraz poszerzanie umiejętnosci praktycznych, przekładających się na szybką i sprawną realizację inwestycji.

Wszystkie nasze szkolenia składają się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej pozwalającej na zweryfikowanie wiedzy uzyskanej w cześci pierwszej. Jeżeli jesteś zainteresowany podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych wraz z profesjonalnymi instruktorami - zapraszamy do zapisów na szkolenia!

UWAGA! Podstawowym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest posiadanie firmy na którą można wystawić fakturę.


Korzyści płynące z uczestnictwa w naszych szkoleniach:

 • możliwość zdobycia przewagi nad konkurencją,
 • poznanie teorii i praktyki opisywanych i omawianych zagadnień,
 • umiejętność przygotowania kompleksowej oferty dla klienta,
 • umiejętność budowy systemów wideodomofonowych, domofonowych i alarmowych,
 • umiejętność programowania oferowanych przez nas systemów,
 • umiejętność rozbudowy systemów o dedykowane komponenty,
 • uczestnictwo w przygotowanych przez nas promocjach,
 • wsparcie naszych specjalistów,

Szkolenia kończą się nadaniem certyfikatów poświadczających zdobycie wiedzy z zakresu oferowanych przez nas systemów i uprawniają do posługiwania się mianem Autoryzowanego Instalatora firmy Eura-Tech. Ponadto każdy uczestnik otrzymuje kupon umożliwiający jednorazowy zakup zestawów szkoleniowych w promocyjnych cenach.

Na szkolenia zapraszamy wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu systemów alarmowych, wideodomofnowych i domofonowych, również firmy z branży elektrycznej, które do tej pory nie zajmowały się tą tematyką, a chciałby ją poznać.

Wielolokatorski system wideodomofonowy - Eura Pro CAT5Szkolenie z zakresu wielolokatorskiego systemu wideodomofonowego Eura Pro CAT5 skierowane jest do wszystkich Instalatorów, zarówno tych doświadczonych, jak i tych, którzy chcą rozpocząć swoją działalność na rynku inwestycyjnym.  Informacje:

 • Poziom trudności: łatwe
 • Czas trwania: 5-6h
 • Miejsce: Wejherowo

  Część teoretyczna:

 • przegląd urządzeń systemu,
 • budowa i zasady działania,
 • błędy instalacyjne,
 • przykładowe schematy podłączeń,
 • pytania.

  Część praktyczna:

 • podłączenie i konfigurowanie systemu,
 • rozbudowa systemu,
 • diagnostyka, przywracanie ustawień fabrycznych,
 • pytania i zakończenie szkolenia.


Systemy alarmowe - Genevo PRiMASzkolenie z zakresy systemów alarmowych Genevo to przede wszystkim zajęcia praktyczne, dzieki którym każdy uczestnik opanuje konfigurowanie i instalowanie systemów opartych o centrale alarmowe z rodziny PRiMA. Do dyspozycji każdej grupy będzie specjalnie przygotowany zestaw szkoleniowy, który umożliwi praktyczne zapoznanie się ze sprzętem.

Szkolenie skierowane jest do średnio zzawansowanej grupy odbiorócw posiadającej podtsawową wiedzę z zakresu systemów alarmowych.  Informacje:

 • Poziom trudności: średni
 • Czas trwania: 5-6h
 • Miejsce: Wejherowo

  Część teoretyczna:

 • o firmie Genevo,
 • idea produktu i potrzeby rynku,
 • system PRiMA - budowa, możliwości i zastosowanie
 • pozycjonowanie systemów,
 • korzyści dla klienta i instalatora.

  Część praktyczna:

 • podłączenia systemów,
 • zasilanie AC,
 • magistrala,
 • podłączenia czujek i sygnalizatorów,
 • wybór operatora i podłączenie karty SIM,
 • pierwsze uruchomienie,
 • programowanie, zarządzanie i resetowanie systemu,
 • narzędzia instalatora - PRiMA Tool,
 • ustawienia GPRS,
 • aplikacja mobilna PRiMA GO!

Regulamin szkoleń


§ 1
Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę Eura-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, przy ul. Przemysłowej 35A.
 2. Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy w Wejherowie, ul. Przemysłowa 35A. Odstępstwo od tej reguły może zajść w przypadku, gdy organizator stwierdzi, że zainteresowanie szkoleniem w danym regionie jest duże i może dojść do zmiany miejsca szkolenia.
 3. Organizator dopuszcza w szczególnych uzasadnionych przypadkach organizację szkolenia w siedzibie zainteresowanej firmy.
 4. Tematyka szkoleń, zakres programowy, terminy oraz ilość uczestników mogących uczestniczyć w szkoleniach ustalane są indywidualnie i mogą się różnić w zależności od szkolenia.
 5. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia, na którym widnieje indywidualny nr, nazwa firmy, imię i nazwisko przeszkolonej osoby oraz tematyka szkolenia.

§ 2
Warunki uczestnictwa w szkoleniach


 1. Uczestnikami szkoleń mogą być:
  • Partnerzy handlowi firmy Eura-Tech, czyli dystrybutorzy i instalatorzy.
  • Wszyscy zainteresowani tematyką poruszaną na szkoleniach, posiadający działalność gospodarczą.
 2. Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu bezpośrednio u naszego przedstawiciela lub wysyłająć wiadomość e-mail na adres szkolenia@eura-tech.eu w treści podając imię i nazwisko oraz dane firmy.
 3. Szkolenia organizowane przez firmę Eura-Tech Sp. z o.o. są darmowe.
 4. Koszty dojazdu i ewentualnych noclegów każdy z uczestników pokrywa we własnym zakresie.

§ 3
Warunki rezygnacji


 1. Rezygnację należy wysłać wiadomością e-mail na adres: szkolenia@eura-tech.eu najpóźniej na 3 dni przed planowym rozpoczęciem szkolenia.
 2. W przypadku nie dotrzymania punktu 1 paragrafu 3, firma Eura-Tech zastrzega sobie możliwość obciążenia firmy, która nie stawiła się na szkoleniu opłatą za jego organizację w wysokości 100zł netto + 23% VAT.

§ 4
Certyfikaty i promocje


 1. Certyfikaty poświadczają zdobycie wiedzy z zakresu określonego w temacie szkolenia upoważniają do posługiwania się mianem Autoryzowanego Instalatora powyższego systemu oferowanego przez firmę Eura-Tech Sp. z o.o.
 2. Odbycie szkolenia upoważnia do skorzystania z aktualnych (na dzień w którym odbywa się szkolenie) promocji określonych przez firmę Eura-Tech Sp. z o.o.

§ 5
Postanowienia końcowe


 1. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń na dane szkolenie nie przekroczy 50% założonej liczby uczestników lub z innych ważnych powodów, firma Eura-Tech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, o czym zainteresowani zostaną niezwłocznie powiadomieni.
 2. Eura-Tech Sp. z o.o. ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym zobowiązuje sie poinformować na swojej stronie internetowej.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 lipca 2016 roku.
 4. Wysłanie zgłoszenia i zapisanie się na szkolenie oznacza, że uczestnik zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.